Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

EKSPERYMENT W EDUKACJI MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEJ

W dniach 23-25 listopada 2018 roku nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz edukatorzy Fundacji Profesora Ciekawskiego przeprowadzili cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w ramach projektu Otwieramy się na świat-nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz.  

Podczas szkoleń nauczyciele poznali założenia metodologii prowadzenia obserwacji i eksperymentów, m.in procedury badawcze, które należy uwzględnić podczas stosowania metody naukowej. Szkolenia były również okazją do przedstawienia możliwości wykorzystania TIK podczas lekcji z zastosowaniem metody eksperymentu. Uczestnicy nie tylko doskonalili umiejętności związane z planowaniem zajęć dydaktycznych umożliwiających uczniom formułowanie problemów badawczych, stawianie hipotez, analizowanie wyników czy formułowanie wniosków, ale sami przeprowadzili wiele ciekawych eksperymentów, które nie wymagały skomplikowanych urządzeń i drogich materiałów.

 

Autor tekstu i zdjęć: KPCEN Bydgoszcz

 

Nauczyciele podczas eksperymentówNauczyciele podczas eksprymentów przyrodniczychUczestnicy szkolenia