Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu

Tydzień Edukacji Globalnej w Korczaku

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu przystąpił do ogólnopolskiego projektu ,,Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” wspófinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt realizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie szkół i nauczycieli w realizacji zagadnień globalnych zgodnie z zapisami podsatwy programowej kształcenia ogólnego oraz Ageną  i Celami na rzecz Zrównowazonego Rozwoju do 2030 roku.

 

W ramach projektu, już po raz trzeci szkolny lider edukacji globalnej wraz z powołanym zespołem przygotował obchody Tygodnia Edukacji Globalnej, które w tym roku odbyły się w dniach 19-25 listopada pod hasłem ,,Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”.

 

Podczas XX edycji europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej zorganizowano w naszym Ośrodku szereg różnorodnych wydarzeń:

  • apel rozpoczynający Tydzień Edukacji Globalnej 2018, podczas którego uczniowie poznali najczęściej występujące choroby zakaźne, ich objawy i skutki oraz sposoby leczenia,
  • akcję wymiany odzieży ,,Szperaczek”, która przebiegała pod hasłem: Wydawaj, pożyczaj, szanuj, nie kupuj!
  • wycieczkę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu,
  • zajęcia edukacyjne poświęcone prawom dziecka,
  • akcję pisania EkoRad przez uczniów i pracowników Ośrodka,
  • porządkowanie terenu wokół szkoły wraz z segregacją odpadów,
  • sałatki i dania warzywne przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia,
  • spotkanie z pracownikiem sanepidu, który wygłosił prelekcję na temat szczepień ochronnych,
  • konkurs na hasło promujące dobre zdrowie i jakość życia
  • konkurs plastyczny ,,Recyklingowy zawrót głowy”.

Tematyka projektu spotkała się z szerokim zainteresowaniem grona pedagogicznego  i entuzjastyczną postawą uczniów, którzy chętnie włączali się w organizowane przedsięwzięcia.

tekst: Wioleta Łopatowska

zdjęcia: Wioleta Łopatowska, Angelika Małkiewicz, Aleksandra Czermińska