Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Eksperyment chemiczny na lekcjach przyrody.

12 kwietnia 2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli przyrody szkół podstawowych Eksperyment chemiczny na lekcjach przyrody.

 

 

Konferencja miała na celu doskonalenie umiejętności nauczycieli w prowadzenia eksperymentów na lekcjach przyrody w szkole podstawowej.

 

Konferencję poprowadzili Łukasz Sporny i Piotr Wróblewski z Centrum Chemii w Małej Skali przy Pracowni Dydaktyki Chemii UMK w Toruniu.

Uczestniczący w spotkaniu nauczyciele mieli okazję nie tylko do obserwacji ciekawych eksperymentów, ale także do ich samodzielnego przeprowadzenia. Ponadto nauczyciele otrzymali ciekawe materiały dydaktyczne zawierające opis odczynników i sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia doświadczeń, a także instrukcje i schematy ich wykonania. Prowadzący zwrócili również uwagę na sposób formułowania wyników i wniosków z przeprowadzonych eksperymentów.

 

Violetta Panfil-Smolińska
Wiesława Kitajgrodzka

foto: Violetta Panfil-Smolińska

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego (TK).

Prowadzący konferencję_Ł.Sporny,P.WróblewskiProwadzący konferencję_Ł.Sporny,P.WróblewskiUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencji