Edukacja

Logotyp Centrum Medyczno-Społecznego

Wyniki z ewaluacji zewnętrznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, odbyło się 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie „Medyka”.

 

 

Wydarzenie to stanowiło podsumowanie procesu zbierania, analizowania i wartościowania danych pracy Centrum. Ewaluację zewnętrzną przeprowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Beata Wasilewska oraz Pan Wojciech Gliwiński.

 

   Wyniki przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej potwierdziły doskonałą opinię  o inowrocławskim „Medyku”. Uzyskano bardzo wysokie wyniki, co świadczy o doskonałej realizacji wszystkich wymagań.

 

Badaniu, w ramach ewaluacji,  podlegały trzy obszary pracy szkoły:

  • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
  • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
  • Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Gospodarzy uroczystości, zaszczycili swoją obecnością dostojni goście wśród nich Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tadeusz Dąbrowski dyrektor Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Domicela Kopaczewska dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Raport z ewaluacji wicemarszałkowi Zbigniewowi Ostrowskiemu i dyr. Urszuli Majewskiej wręczył dyr. Tadeusz Dąbrowski.

 

   Na ręce dyr. Urszuli Majewskiej, zaproszeni goście złożyli słowa uznania oraz gratulacje z otrzymanej wspaniałej oceny pracy szkoły. Życzyli również dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów Centrum pod hasłem: „Szlachetne postępowanie bez oczekiwania korzyści z niego wynikających – w znanych cytatach”. Uczniowie zacytowali piękne słowa. Wypowiedziane przez wielkich i mądrych ludzi na temat niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

 

   Na zakończenie uroczystości wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu Katarzyny Kucharskiej oraz Tomasza Kucharskiego z zaprzyjaźnionej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.

 

   Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

http://www.medykino.com.pl/index.php

 

 Oprac. Monika Kwaśniewska-Adryan

 Zdjęcia: Dariusz Antczak

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego (TK).

Okolicznosciowy tortOtwarcie uroczystosciPamiątkowa fotografiaPan Tadeusz Dabrowski gratuluje wysokiego wynikuPan Zbigniew Ostrowski gratuluje dobrego wynikuWizytatorzy Pani Beata Wasilewska Pan Wojciech Gliwinski