Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Edukacja w cyfrowym wymiarze

21 kwietnia 2016 r. po raz piąty odbyła się konferencja Edukacja w cyfrowym wymiarze, objęta honorowym patronatem Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej EDUPOLIS.

 

Spotkanie rozpoczęła Grażyna Troszyńska – Dyrektor KPCEN we Włocławku, która zaprezentowała działania centrum sprawiające, że jest ono nowoczesną placówką propagującą wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkole. Wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia i pogłębienia wiedzy z zakresu TIK, Kujawsko-Pomorskie centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza środowisko oświatowe do uczestnictwa w wielorakich formach doskonalenia zawodowego nauczycieli różnych specjalności.

 

Głos w sprawie rozbudowy infrastruktury technologicznej województwa kujawsko-pomorskiego zabrał Sławomir Kopyść, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zaprezentował dotychczasowe działania w tym zakresie oraz plany na przyszłość.

 

Odpowiedzi na pytanie: „Czy inwestowanie w technologie informacyjno-komunikacyjne pomaga w nauce?” udzieliła Jolanta Gałecka, ekspert ds. edukacji YDP, odnosząc się do kompetencji medialnych uczniów, które powinny być wspierane przez doświadczenie dorosłych.

 

Krzysztof Nowakowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentował założenia i omówił realizację zadań związanych z Kujawsko-Pomorską Platformą Edukacyjną Edupolis.

 

Praktyczne wykorzystanie zasobów i możliwości zastosowań platformy zaprezentowali Sebastian Wasiołka (Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli YDP) i Magdalena Brewczyńska (KPCEN we Włocławku) podczas interaktywnego wykładu „Sposób na multilekcję – prosty przepis na wykorzystanie zasobów kujawsko-pomorskiej platformy edukacyjnej”.

 

Jak efektywnie i efektownie korzystać z lekcji, podczas której wykorzystano zasoby Edupolis dowiedzieli się uczestnicy spotkania podczas widokonferencji ze Szkołą Podstawową nr 23 we Włocławku. W ten nowoczesny sposób uczestniczyli w lekcji języka angielskiego, prowadzonej przez Karinę Caban, liderkę wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu, podczas której uczniowie poznawali zawody.

 

O zasobach regionalnych opowiedziała pani Agata Safian (KPCEN we Włocławku), prezentując przy tej okazji wykorzystanie internetowej gry po Włocławku, w której uczestnicy wykonywali kolejne zadania grywalizacyjne.

 

Na zakończenie części wykładowej Magdalena Brewczyńska (KPCEN we Włocławku) podczas prezentacji „Szkoła w chmurze – sposób na nowoczesne zarządzanie pracą szkoły” udowodniła, że z poziomu własnego smartfona można koordynować pracę związaną z dokumentacją szkoły i placówki oświatowej.

 

Podsumowując konferencję Domicela Kopaczewska – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego – podkreśliła rolę nauczyciela w procesie korzystania przez uczniów z zasobów cyfrowej przestrzeni.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

www.cen.org.pl

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego (TK).

 

Domicela Kopaczewska Dyrektor Departamentu Edukacji UMGrażyna Troszyńska, Krzysztof Nowakowski, Krystyna Sobczak, Teresa MarekJolanta Gałecka, Sebastian Wasiołka, Sławomir KopyśćLena Tkaczyk- wicedyrektor KPCENMagdalena Brewczyńska i Sebastian WasiołkaSławomir Kopyść członek zarządu województwa kuj-pomUczestnicy konferencji