Edukacja

Edukacja w cyfrowym wymiarze

Edukacja w cyfrowym wymiarze

28 kwietnia 2015 r. odbyła się czwarta edycja konferencji „Edukacja w cyfrowym wymiarze” organizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

 

Honorowym patronatem konferencję objęli: Joanna Kluzik – Rostkowska,  Minister Edukacji Narodowej; Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji; Domicela Kopaczewska, Poseł na Sejm RP oraz Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Jak ważne jest upowszechnianie wiedzy o możliwościach stosowania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia dzieci i młodzieży,  podkreślali w swoich wystąpieniach goście konferencji: Domicela Kopaczewska, Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Sławomir Kopyść, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Wyniki badań opinii światowych autorytetów, doświadczenia rozwiniętych krajów są jednoznaczne:
– nowoczesne technologie, umiejętnie zastosowane, rewolucjonizują proces edukacji. Zajęcia
z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych i nowoczesnych elektronicznych narzędzi pomiarowych rozwijają w uczniach kreatywność, ciekawość, wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Znalazło to odzwierciedlenie w wystąpieniach prelegentów.

O rosnącej roli zaawansowanych kompetencji cyfrowych, podczas konferencji mówił Tomasz Napiórkowski, reprezentujący Departament Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Podkreślił m.in. znaczenie umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.

 

Założenia tzw. ustawy podręcznikowej oraz zagadnienia związane z wprowadzaniem
e-podręczników omówił Janusz Krupa, Naczelnik Wydziału Podręczników i Nowych Technologii w Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez naukę kodowania w swoim interaktywnym wykładzie przedstawiła koordynatorka Projektu Mistrzowie Kodowania, Iwona Brzózka-Złotnicka. Dzięki nauce programowania dzieci nabywają kluczowe umiejętności cyfrowe, ale, co równie ważne, uczą się pracy w grupie, nawiązywania relacji z innymi ludźmi, wyciągania wniosków z popełnianych błędów. Nauczyciele natomiast zdobywają nowe kwalifikacje, które mogą wykorzystać na własnych zajęciach.

 

E-projekty realizowane w województwie kujawsko-pomorskim jako szansę na rozwój innowacyjnej edukacji w naszym regionie zaprezentował Ryszard Rumiński, Dyrektor Departamentu Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Tablica interaktywna jako środek dydaktyczny, to temat wystąpienia Arkadiusza Stefana, konsultanta edukacyjnego SMART IRS, a o nowoczesnym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem cyfrowego laboratorium mówił Łukasz Barski, specjalista PASCO.

 

W drugiej części konferencji uczestnicy mieli możliwość eksperymentowania na przygotowanych stanowiskach – gdzie teoria stała się praktyką. Zainteresowani pracowali z czujnikami pomiarowymi, wybierali się w podróż na Marsa i Wenus podczas pracy z tablicą interaktywną. W mobilnej bibliotece pedagogicznej tworzone były multimedialne materiały dydaktyczne. Istniała także możliwość zapisania się do tej nowoczesnej książnicy i uzyskania dostępu do jej bogatych zbiorów. W strefie Mistrzów Kodowania uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się ze stosowanymi w programie innowacyjnymi rozwiązaniami dydaktycznymi oraz wspólnie poszukiwać nieszablonowych rozwiązań. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji edukacji. Jest akredytowaną wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli, gdzie prowadzone są zajęcia dla nauczycieli i uczniów, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury i Edukacji

(TK)