Edukacja

Chorwacja czeka

Chorwacja czeka

Rusza III edycja Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu pt. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym II”. Do 10 czerwca 2015 r. czekamy na dokumentacje projektową gimnazjów z naszego regionu.

 
Celem konkursu jest promocja edukacji astronomicznej, dorobku nauk matematyczno-przyrodniczych, promowanie metody projektu w edukacji szkolnej oraz promocja dorobku najwybitniejszych uczonych w regionie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Konkurs będzie  prowadzony w trzech odrębnych kategoriach:

1)    praktyczne zespołowe projekty badawcze obejmujące  tematykę  astronomiczną, w  tym, w szczególności prace obserwacyjne i konstrukcyjne;

2)    praktyczne indywidualne projekty badawcze obejmujące  tematykę  astronomiczną, w  tym, w szczególności prace obserwacyjne i konstrukcyjne;

3)    indywidualne projekty badawcze, w którym tematyka astronomiczna przedstawiona jest w kontekście naukowym, historycznym, kulturowym i artystycznym.

 

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz łączy wiedzę z różnych przedmiotów. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć 3 osoby. Jedno gimnazjum ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż trzech projektów w każdej z trzech kategorii konkursu. Każdy zespół projektowy musi mieć swojego opiekuna lub opiekunów w osobie nauczyciela szkoły, którą reprezentuje.

 

Laureatów konkursu wyłoni Rada Programowa Astrobaz złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Dla zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody w postaci voucherów na obóz żeglarski z elementami astronawigacji oraz astronomii w Chorwacji.

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: 10 czerwca 2015 r.
Data ogłoszenia wyników: 18 czerwca 2015 r.

 

Prace należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 

lub dostarczyć osobiście do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownice Wydziału Projektów Edukacyjnych i Stypendiów, Departamentu Kultury i Edukacji p. Beata Laskowska nr tel. 728 494 690 oraz p. Marta Cieciura 883 353 678.

 

Wojewódzki Konkurs Astronomiczny jest realizowany w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym II”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu województwa. Liderem projektu jest Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów, Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny tutaj:

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego