Edukacja

Logo - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

E-podręczniki do kształcenia ogólnego

Dnia 20 października 2015 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. E-podręczniki do kształcenia ogólnego.   

Spotkanie było organizowane we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kuratorium oświaty, nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele konsultanci.
Podczas konferencji rozmawiano o bezpłatnym środowisku nauczania i uczenia się, które przygotowano do niemal wszystkich przedmiotów kształcenia ogólnego. Podkreślano, że e-podręczniki wykorzystują naturalną skłonność dzieci do nauki i zabawy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Uczestnicy mogli zapoznać się z e-podręcznikami  i doświadczyć ich mobilności oraz interaktywności poprzez tablety, które zostały wykorzystane na konferencji. Zgłaszano również uwagi oraz propozycje do prezentowanego materiału. Zachęcano także do wzięcia udziału w kursie e-learningowym Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się.

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).