Edukacja

Logo - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Efektywność nauczania

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z UniąEuropejskich Federalistów Wojciechowski z Łodzi opracowało program doskonalenia Efektywność nauczania w Finlandii i Estonii. W ramach programu, od 4 do 10 października 2015 r., uczestnicy  wyjazdu studyjnego do Estonii i Finlandii wizytowali  różne placówki oświatowe.  Zorganizowano także spotkania informacyjne z dyrektorami i nauczycielami szkół w Tallinie, Rauma i Tampere. Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, a także z rolą nauczyciela w procesie kształcenia, treściami programów nauczania i metodami pracy z uczniami.

Na Uniwersytecie Tampere wysłuchali wykładu na temat przygotowania zawodowego  nauczycieli w Finlandii i ich statusu w społeczeństwie. Brali  także udział w spotkaniu z dyrektorem wydziału  ds. edukacji  Vesa  Lakaniemi w Urzędzie Miasta Rauma.

Wyjazd był interesujący i bardzo inspirujący. Wiele spostrzeżeń, zdobytej wiedzy zostanie wykorzystane przez uczestników programu edukacyjnego we własnej praktyce szkolnej.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament  Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

Lekcje muzyki w szkole w RaumaSpotkanie  w Urzędzie Miasta RaumaWykład na Uniwersytecie Tampere