Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

Drzwi Otwarte w KPCEN we Włocławku

28 września 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyły się Drzwi Otwarte.

 

W I części spotkania uczestnicy mogli wysłuchać bardzo ciekawego wystąpienia dotyczącego efektywnej współpracy szkoły z rodzicami, które przedstawiła pani dr Anita Frankowiak – Dyrektor Instytutu Dyplomacji, wykładowca akademicki – specjalista ds. komunikacji niewerbalnej.

 

Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty pani Maria Mazurkiewicz omówiła natomiast Zmiany w prawie oświatowym w kontekście priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w roku szkolnym 2017/2018.

 

Tę część Drzwi Otwartych zakończyła prezentacja oferty KPCEN we Włocławku, której dokonał Dyrektor KPCEN we Włocławku pani Grażyna Troszyńska.

 

W II części swoje działania i ofertę edukacyjną przedstawiły pracownie i wydziały naszej placówki:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe, wdrażanie nowej podstawy programowej, promocja dobrych praktyk oraz zajęcia akcentujące pracę w grupie i zastosowanie metody projektu edukacyjnego – Pracownia Informacji i Promocji.
  • Wsparcie dla kadry kierowniczej, podniesienie jakości edukacji przyrodniczej i informatycznej, wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, działań profilaktycznych, indywidualizacja kształcenia – Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania.
  • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach, kształcenie specjalne oraz zmiany w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji.
  • Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych, nauki programowania oraz promocja czytelnictwa – Biblioteka Pedagogicznej KPCEN we Włocławku.

 

Aneta Gabryelczyk

Kierownik Pracowni Informacji i Promocji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

dr Anita Frankowiak o współpracy szkoły z rodzicamiDyrektor KPCEN G.Troszyńska wita przybyłych na Drzwi OtwarteKuj-Pom.Wicekurator M.Mazurkiewicz i Dyrektor KPCEN G.Troszyńska oraz przybyli gościeLicznie przybyli uczestnicy Drzwi OtwartychMaria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Kurator OświatyPodczas wykładu O efektywnej współpracy szkoły z rodzicamiPracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej EdukacjiPracownia Informacji i PromocjiPracownia Informacji i Promocji KPCENPracownia Zarządzania, Diagnozy i WychowaniaRozmowy w kuluarachUczestnicy Drzwi OtwartychW trakcie Drzwi OtwartychPrezentacja pracowników KPCEN we WłocławkuPrezentacja oferty Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji