Edukacja

Laureaci Konkursu Potrzeby Rynku Pracy Naszą Misją
Laureaci Konkursu Potrzeby Rynku Pracy Naszą Misją

UWAGA KONKURS !!! „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje II edycję konkursu dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży. Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

 

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. 

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  1. Branżowe szkoły I stopnia, w których prowadzone są klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży kształcące uczniów nie będących młodocianymi pracownikami.
  2. Technika dla młodzieży.

 

Regulamin konkursu i arkusze zgłoszeniowe znajdują się również na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: http://wup.torun.pl

 

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Laureaci Konkursu Potrzeby Rynku Pracy Naszą MisjąOrganizatorzy KonkursuUczestnicy KonkursuUczestnicy KonkursuUroczysta galaUroczysta gala