Edukacja

logo KPCEN w Toruniu
logo KPCEN w Toruniu

Cele Zrównoważonego Rozwoju w Czernikowie

Każda klasa w przedziale I–III Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie przedstawiła wylosowany jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ. Miało to miejsce na szkolnej sali gimnastycznej 29 maja 2018 r. i było formą podsumowania działań podejmowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, w którym szkoła w Czernikowie uczestniczyła. Szkolna liderka edukacji globalnej, Kamila Bułakowska, była organizatorką spotkania. Zaprosiła na nie regionalne koordynatorki projektu, Danutę Potręć i Reginę Strzemeską, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

 

Nauczyciele i uczniowie poszczególnych klas opracowali swój pomysł na przybliżenie koleżankom i kolegom Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jedni zrobili to w formie etiud teatralnych, inni śpiewając i tańcząc, kolejni w formie wieców nawołujących do szacunku dla ziemi. Każdy pomysł był niezwykły, poruszający emocje, energetyzujący i dopasowany do możliwości dzieci. Podkreślony był odpowiednim przebraniem się uczniów.

 

Ściany sali gimnastycznej udekorowane były kolorowymi plakatami i hasłami dotyczącymi celów. Oglądać można było pociąg do przyrody, czytać przemyślenia ryb pływających w brudnej wodzie i dużo innych form inspirujących do rozważań na temat problemów świata i naszej odpowiedzialności za działania mające na celu ratowanie planety, szukanie lepszych rozwiązań.

 

Wszyscy bawili się znakomicie jednocześnie ucząc się – społeczność szkoły w Czernikowie i z zaprzyjaźnionej szkoły w Świętosławiu oraz zaproszone dzieci z lokalnego przedszkola. Nad całością czuwała Kamila Bułakowska – spiritus movens wydarzenia. Podziękowania od niej trafiły do wszystkich nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, którzy czynnie włączyli się w przedsięwzięcie – co widać na zdjęciach.

 

Danuta Potręć i Regina Strzemeska wyjechały do Torunia pod ogromnym wrażeniem sposobu omówienia celów z dziećmi: przystępnie, zrozumiale i atrakcyjnie – brawo!

 

Danuta Potręć i Regina Strzemeska, KPCEN w Toruniu

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuCel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuCel 6. Czysta woda i warunki sanitarne, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuJedna z prezentacji, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuKąciki edukacyjne, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuPlakaty, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuPlakaty i listy, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuPrezentacja - etiuda teatralna, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuPrezentacja poprzez śpiew i taniec, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuPrezentacja uczniów, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuUczestnicy spotkania, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuWystęp dzieci, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuWystęp uczniów, fot. Danuta Potręć KPCEN w ToruniuZgromadzeni uczniowie i rodzice, fot. Danuta Potręć KPCEN w Toruniu