Edukacja

Laureaci I miejsca
Laureaci I miejsca

VIII edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych rozstrzygnięta

Tegoroczna tematyka projektów edukacyjnych nadesłanych na Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych miała nawiązywać do ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową. Projekty mogły mieć formę np.: filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego, wycieczki itp.

 

Cele projektów wynikały ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, w tym z celu strategicznego Aktywne społeczeństwa i sprawne usługi, celu strategicznego Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na rok 2017/18 Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia. Organizatorom zależało na:

  • promocji dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
  • promowaniu solidarności międzypokoleniowej,
  • promocji samorozwoju,
  • kształtowaniu umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych.

 

W skład Kapituły oceniającej nadesłane prace wchodziło dziesięciu przedstawicieli z następujących instytucji: Kuratorium Oświaty, wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli (KPCEN-y) z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz miejskiej toruńskiej placówki doskonalenia nauczycieli (TODMiDN). Przewodniczącą Kapituły zgodnie z regulaminem festiwalu była Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu.

 

Kapituła po dokładnej i wnikliwej analizie dokumentacji projektowej 4 czerwca 2018 r. wyłoniła laureatów, a jedną pracę wyróżniła.

 

Laureaci (szkoła, tytuł projektu, opiekunowie, liczba uczestników):

I miejsceZespół Szkół w Dobrzejewicach, Szlakiem sławnych postaci ziemi dobrzyńskiej, Anna Łuszczak, Paulina Radosz, 8 uczniów;

II miejsceSzkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich, Odnawialna złotnicka energia, Katarzyna Pietrzak, 6 uczniów;

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Toruniu, Tony Halik – tańczący z planetami, Ewa Palacz, 6 uczniów;

Praca wyróżniona – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Grudziądzu, Willkommen in Graudenz, Marzena Giemza, Grażyna Piasecka, 9 uczniów.

 

Gratulujemy nauczycielom i uczniom wyróżnionym, pozostałym dziękujemy za wzięcie udziału w festiwalu.

 

Ewa Kondrat,

konsultant ds. języka polskiego, sekretarz kapituły

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Laureaci I miejscaLaureaci II miejsca