Edukacja

Logotyp K PCEN we Włocławku

By język łączył, nie wykluczał

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza na kolejne spotkanie klubu dyskusyjnego Po lekcjach. Nowomiejska 15A.

 

26 maja 2017 r. o godzinie 12.30 w siedzibie naszej placówki przygotowaliśmy seminarium, którego gościem będzie Olga Bończyk – aktorka, wokalistka, osoba posługującą się językiem migowym.

 

Plan spotkania zatytułowanego By język łączył, nie wykluczał obejmuje rozmowę na temat roli języka, w tym głównie migowego, w komunikacji, a także refleksję dotyczącą pozytywnych aspektów komunikacyjnych języka (łączących i wzmacniających relacje międzyludzkie) lub negatywnych (wykluczających i stygmatyzujących).

 

Proponowane zagadnienia:

 

  • Bariery komunikacyjne osób niesłyszących – dawniej i dziś
  • Społeczne i zawodowe perspektywy osób z wadą słuchu – szanse i zagrożenia
  • Doświadczenia Olgi Bończyk jako ambasadorki Programu „Dźwięki Marzeń”, Fundacji Orange
  • Czy jest możliwa pełna integracja osób niesłyszących z innymi ludźmi?

 

Liczba miejsc jest ograniczona

 

Serdecznie zapraszamy

 

Aneta Gabryelczyk

kierownik Pracowni informacji i Promocji

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Nowomiejska 15A

87-800 Włocławek

 

www.cen.org.pl

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).