Edukacja

Dyrektor KPCEN wita uczestników spotkania
Dyrektor KPCEN wita uczestników spotkania

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 12 maja 2017 r. odbyło się seminarium Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z pedagogami i doradcami zawodowymi spotkał się Szymon Kukanów –  psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany terapeuta EMDR, współautor Modelu programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z Zespołem Aspegera  i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem.

 

W trakcie spotkania prelegent zwrócił uwagę na aspekty związane z  zatrudnianiem  osób ze spektrum autyzmu – pracę z doradcą, staże, obecność asystentów w miejscu pracy. Niezbędny jest także trening umiejętności społecznych, zajęcia indywidualne z psychologiem, wsparcie dla rodzin i ocena kompetencji przyszłych pracowników. Uczestnicy spotkania poznali zasady rekrutacji oraz dyskutowali o konieczności zwiększania świadomości potrzeb i warunków sprzyjających osobom z autyzmem wśród pracodawców i współpracowników.

 

Aneta Gabryelczyk

kierownik Pracowni informacji i Promocji Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

  1. Nowomiejska 15A

87-800 Włocławek

www.cen.org.pl.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Dyrektor KPCEN G.Troszyńska wita uczestników spotkaniaSzymon Kukanów