Edukacja

Bąbel matematyczny

28 i 29 maja 2015 r.  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy było współorganizatorem dwudniowej, wojewódzkiej konferencji BYDGOSKI BĄBEL MATEMATYCZNY. ZOBACZYĆ MATEMATYKĘ NA WŁASNE OCZY. Inicjatorami i gospodarzami spotkań  były dyrekcje dwóch bydgoskich szkół: Zespołu Szkół nr 27 i Szkoły Podstawowej nr 63. Obie szkoły uświetniły w ten sposób jubileusz 25-lecia istnienia. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło 60 nauczycieli klas I – III z całego województwa.

 

Pierwszego dnia konferencji, w Zespole szkół nr 27 w Bydgoszczy, zebrani wysłuchali interesującego wykładu dr hab. Ewy Swobody, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat: Budowanie schematów w koncepcji nauczania matematyki M. Hejny’ego.  

 

Następnie wzięli oni udział w warsztatach metodycznych prowadzonych przez nauczycieli  kilku bydgoskich szkół. Każdy miał do wyboru dwa z czterech proponowanych tematów:

Geometria dynamicznie ( bez komputera):

dr hab. Ewa Swoboda profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego;

Zabawa z zadaniami matematycznymi:

mgr Krystyna Sawicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie;

Układamy i rysujemy – klocki sześcienne:

mgr Dorota Preus nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 32,

mgr Dominika Giezek nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 63;

Od sekwencji do konsekwencji:

mgr Violetta Majewicz nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 56,

mgr Izabela Boroń nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 56.

Kolejny dzień, tym razem w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, rozpoczął się zajęciami otwartymi z udziałem dzieci z klas I,  II i III.  Nauczycielki prowadzące zajęcia zaproponowały tematy:

Chodzę, liczę i matematykę ćwiczę –kl. I:

mgr Krystyna Tomecka, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 25;

Lanie wody – spytajcie matematyka, co z tego wynika – kl. II:

mgr Ewa Kilichowska, mgr Katarzyna Szcząchor,

nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 63;

Myślę i gram – mnożenie w głowie mam kl. III:

mgr Mirosława Cikorska, mgr Hanna Wasilewska,

nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 13;

Układam, buduję i matematykę czuję – kl. II:

mgr Renata Fiertek nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 64.

 

Następnie zaproszono uczestników do udziału w kolejnych warsztatach. Po dawce działań praktycznych wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu dra Mirosława Dąbrowskiego, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, na temat: Kto zna japoński, czyli o matematyce i jej nauczaniu w kl. I–III.

 

Po interesujących rozważaniach nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych. Ponownie wybrali dwa z czterech tematów:

Najpierw stawiamy problem, a potem poszukujemy rozwiązań – a nie odwrotnie!

mgr David Cain pracownik WODN w Zgierzu;

Domino, czyli o grach w nauczaniu matematyki:

dr Mirosław Dąbrowski wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

Co w naszej duszy gra i co nam to da?

mgr Bożena Gruszewska, mgr Barbara Kowal,

nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 61.

Matematycznie spontanicznie – rozwiązywanie zadań w zaskakujących sytuacjach edukacyjnych:

mgr Dorota Kubiak, mgr Wiesława Binkowska-Wójcik,

nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 14.

Na zakończenie dwudniowej konferencji nauczyciele biorący w niej udział wyrażali  zainteresowanie tematem Czy BYDGOSKI BĄBEL MATEMATYCZNY pójdzie w świat?

 

Kujawsko-pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury i Edukacji (TK).