Edukacja

Wykorzystanie chmury komputerowej w szkole

Wykorzystanie chmury komputerowej w szkole

25 maja 2015 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. Wykorzystanie chmury komputerowej w szkole.  W konferencji wzięło udział blisko siedemdziesięciu dyrektorów szkół województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Podczas spotkania zaprezentowano różne rozwiązania chmurowe. Omówiono zalety i wady technologii cloud computing. Dyskutowano także na temat bezpieczeństwa danych przechowywanych w chmurze. W tym zakresie wskazano propozycje bezpłatnych rozwiązań.      

 

Część konferencji poświęcono kierunkom rozwoju nowoczesnych technologii w kontekście wykorzystania ich w edukacji. Mówiono o mobilności i interaktywności.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowoczesne technologie wizualizacji. Podczas pokazu zaprezentowano interaktywny projektor oraz wskazano kilka ciekawych możliwości wykorzystania go na lekcjach.

 

Konferencję zakończyły ważne spostrzeżenia i refleksje. Dominowały w nich: konieczność dostępu uczniów do mobilnych urządzeń oraz poprawa infrastruktury informatycznej w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem szybkości i przepustowości sieci.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury i Edukacji (TK).