Edukacja

Smaki dzieciństwa

Smaki dzieciństwa

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu zapraszają 12 czerwca (piątek) 2015 r. o godz. 14.00 na prezentację materiałów, które powstały w ramach projektu Smaki dzieciństwa.

 

Uczestnicy projektu to: młodzież uczęszczająca na zajęcia kół zainteresowań w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, młodzież zaangażowana w działalność Samorządu Szkolnego i redakcji gazetki szkolnej Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach na Litwie oraz uczniowie klas o profilu turystycznym w Strednej Odbornej Skole w Nowym Mieście nad Wagiem w Słowacji.

 

Tematem projektu było niematerialne kulturowe dziedzictwo: zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturowa, które są uznane przez wspólnotę, grupę lub jednostki.

 

Główne cele projektu zakładały kształtowanie poczucia tożsamości – własnego „ja” poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz zbudowanie mostu pokoleniowego osób z różnych środowisk: młodzieży uczestniczącej w projekcie oraz seniorów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Toruniu, rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności uczestników projektu poprzez promowanie alternatywnych form twórczości artystycznej np. audycji radiowej, fotografii, sztuki kulinarnej.

 

W czasie projektu odbyły się m.in. warsztaty: art-edukacyjne, fotografii cyfrowej, storytellingu oraz sesja zdjęciowa w przestrzeni Starówki Torunia i nagranie słuchowiska.

 

W Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu można zapoznać się z materiałami, które powstały w wyniku zrealizowanego projektu. Prezentowane będą zdjęcia toruńskiej Starówki, teksty „nowych” baśni litewskich, słowackich i polskich oraz słuchowisko.

 

Materiały można oglądać do 19 czerwca 2015 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką organizacyjną  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Departament Kultury i Edukacji (TK)