Edukacja

Logotyp K PCEN we Włocławku

Animator kultury

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych i rodzajów szkół, wychowawców świetlic, pracowników domów kultury/placówek opiekuńczo-wychowawczych, wolontariuszy, instruktorów harcerstwa oraz opiekunów grup dzieci i młodzieży na kurs doskonalący „Animator kultury”.

 

Kurs rozpocznie się  21.04.18 o  godz. 9.00

Zapisy i szczegóły: http://www.oferta.cen.info.pl/ofe,animator_kultury_,882.html

Uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi:

  • organizować przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe w placówce i poza nią,
  • aktywizować społeczność szkoły,
  • rozbudzać potencjał i zainteresowania dzieci i młodzieży i dorosłych,
  • stosować nowe metody spędzania wolnego czasu na działaniach z obszaru kultury, sztuki i nauki,
  • organizować i zarządzać aktywnością uczniów,
  • upowszechniać kulturę,
  • rozwijać pasje i talenty artystyczne uczniów,
  • promować małą ojczyznę oraz kulturę innych narodów.

 

 

 

Agata Antkowska

nauczyciel konsultant

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).