Edukacja

Ognisko harcerskie
Ognisko harcerskie

100 lat Bydgoskiego Harcerstwa

Zakończyła się kolejna Noc Muzeów i śmiało można powiedzieć, że była to jedna z najbardziej udanych imprez tego typu w  Muzeum Oświaty przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Nieprzebrane tłumy gości, w szczególności bydgoskich harcerzy zagościło w progach Muzeum.

 

Rada Miasta Bydgoszczy ustanowiła rok 2017 Rokiem Harcerstwa Bydgoskiego. Ten jubileusz stał się okazją do promowania stuletniego dorobku harcerstwa, nie tylko przez działalność organizacji harcerskich, ale także przez działalność bydgoskich instytucji kulturalnych działających na terenie miasta Bydgoszczy. Harcerstwo jest ściśle związane z Muzeum Oświaty. Muzeum posiada wiele cennych pamiątek i eksponatów nawiązujących o jubileuszu bydgoskiego harcerstwa: kroniki, umundurowanie, wyposażenie, spuścizny, odznaczenia oraz pamiątki nieżyjących już bydgoskich harcerzy.

 

Muzeum przygotowało wernisaż wystawy poświęconej harcerstwu pt. „100 lat Bydgoskiego Harcerstwa”.

 

Eksponaty na wystawę udostępniły drużyny działające na terenie miasta.

 

Druh Piotr Nawrocki wygłosił prelekcję pt. „Początki harcerstwa Bydgoskiego”. Spotkanie umilił występ harcerek seniorek „Wędrowniczek po zachodnim stoku”, które przygotowały program pt. „Piosenka przez stulecie”. Po tej historii muzycznej harcerki „rapowały” współczesne utwory harcerskie.

 

Punktem kulminacyjnym spotkania było zorganizowanie ogniska, które stało się harcerskim spotkaniem pokoleń – od zuchów po seniorów. Było to ognisko pełne gier, popularnych harcerskich piosenek śpiewanych przez wszystkie pokolenia harcerzy.

 

Szeroki zasięg przedsięwzięcia związanego z Nocą Muzeów w naszym mieście umożliwił włączenie się w obchody Jubileuszu „100 lat Bydgoskiego Harcerstwa”.

 

Opracowanie:

Joanna Grabowska – Janowiak

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.

 

 e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

 muzeumoswiaty@poczta.onet.pl

 

http://www.pbw.bydgoszcz.pl                       

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

goście przy ogniskuharcerze na sali PRLharcerze na wystawieharcerze oglądają wystawęharcerze piszą piórem ze stalówkąJan Szopiński na tle harcerzy podczas ogniskamundury na wystawie 100 lat bydgoskiegoharcerstwanamiot harcerski z wyposażeniemognisko harcerskieognisko widziane z góryseniorki na ognisku Spotkanie pokoleńskauciuśmiechnięte harcerkiWystawa 100 lat bydgoskiego harcerstwawystawa harcerskazuchy zwiedzający wystawę