Edukacja

Plakat promujący projekt stypendialny Prymus Pomorza i Kujaw

1 września ruszają stypendia naukowe dla uczniów

w dniu 1 września 2020 r. Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpocznie nowy nabór stypendystów na rok szkolny 2020/2021 do projektów pn. „Humaniści na start!”, „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”.  Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przyznać łącznie ponad 1500 stypendiów. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej, rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę oraz projektu.

 

Wniosek o stypendium dostępny będzie od 1 września 2020 r.  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ .  Wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z niezbędnymi dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

 

Nabór zakończymy 30 września 2020r.

 

Prymus Pomorza i Kujaw:

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza:

Humaniści na start!: