Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą

Nowocześnie myśląca doświadczona kadra, menadżerowie oświaty zapraszają do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w roku szkolnym 2020/2021 na kurs kwalifikacyjny Zarządzania Oświatą.

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą lub placówką.

 

Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia według wzoru określonego w rozporządzeniu MEN.

 

Kurs trwa 210 godzin dydaktycznych (w tym praktyki kierownicze) i odbywa się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zajęcia organizowane są w piątki i soboty, średnio co dwa tygodnie.

 

Termin zgłoszenia na kurs do 10 września 2020 r. poprzez stronę:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PLJv5e3SI0yXy6roeuhFCPalSqjtG_dHpKjf7rjxs1dUMExLWEg3WENBOUpCSlVQUFpET1pONDQwUi4u

 

Organizator kursu:

Grzegorz Nazaruk

grzegorz.nazaruk@cen.bydgoszcz.pl

tel. 52 349 31 50 w. 46

 

Oprac. G. Nazaruk