Seniorzy

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Teleopieka – już wkrótce dla wszystkich potrzebujących

Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, będąca częścią marszałkowskiego programu dedykowanego seniorom. W styczniu bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy – otrzyma kolejnych 150 osób (nabór skończył się 31 października), a wiosną co najmniej 3000 potrzebujących. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, tel. 56 657 14 69
Czytaj dalej
II Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski

Rozmowy o sprawach seniorów

Samorząd województwa był partnerem strategicznym zakończonego wczoraj (25 września) w Bydgoszczy II Forum Seniora. Wychodząc naprzeciw problemom związanym ze starzeniem się społeczeństwa Urząd Marszałkowski uruchomił szeroką ofertę wsparcia dla seniorów - dzięki środkom z RPO powstają domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra informacji i usług środowiskowych oraz „zielone” gospodarstwa opiekuńcze. Ruszył też wojewódzki  program opieki senioralnej oraz teleopieki.
Czytaj dalej
Uroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz Piecyk

Dom dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas

Osoby starsze i niesamodzielne oraz ich rodziny mogą korzystać z usług opiekuńczych świadczonych przez działające w regionie domy dziennego pobytu. 14 września marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym poświęceniu nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, który powstał dzięki wsparciu z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Marszałkowskie środki z RPO trafiły na utworzenie 40 domów dziennego pobytu dla seniorów w regionie.
Czytaj dalej
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Przeciw upadkom – marszałkowski program adresowany do seniorów

Rozpoczęły się nabory do finansowanego przez samorząd województwa regionalnego programu profilaktycznego, którego celem jest zapobieganie upadkom wśród seniorów. Upadki i ich konsekwencje to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji starszych osób i potencjalne zagrożenie życia – wynika z badań Narodowego Instytutu Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii. Programem obejmujemy w tym roku ponad 700 osób w całym regionie. Nabory już trwają, pierwsze zajęcia w połowie września. Urząd Marszałkowski uruchomił telefony, pod którymi można uzyskać informację: 56 652 18 17 i 56 652 18 16.
Czytaj dalej
Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Opieka w zagrodzie – seniorzy polubili wieś

Pobyty dzienne w tradycyjnych gospodarstwach rolnych oraz interesujące, dostosowane do zainteresowań i potrzeb zajęcia – tak wyglądał adresowany do niesamodzielnych osób starszych projekt „Zielona opieka”, prowadzony przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalną Grupę Działania Bory Tucholskie. Trwają przygotowania do kontynuacji, nabór gospodarstw i podopiecznych jesienią. Finansowany ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt, który obejmie cały region, ruszy w lutym 2019.
Czytaj dalej