Aktualności

fot. Łukasz Piecyk
fot. Łukasz Piecyk

Marszałkowski program wsparcia seniorów

Trwa wojewódzki pilotażowy program opieki senioralnej, którym obejmujemy 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym regionie. Wśród rozwiązań opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej. Program realizują wspólnie kujawsko-pomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

– Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych osób starszych, zwłaszcza tych ze skromnymi dochodami. Wśród rezultatów warto też wskazać przeszkolenie osób, które stały się wykwalifikowanymi opiekunami, zdobyły dobry zawód. Koszt programu wynosi ponad 12 milionów złotych, finansowanie pochodzi z naszego Regionalnego Programu Operacyjny. – podkreśla marszałek Piotr Całbecki

 

W ramach programu powstały:

 

  • sieć dziennej opieki domowej na terenach wiejskich (36 opiekunów dla 180 seniorów w 25 gminach)
  • system pomocy sąsiedzkiej w miastach (80 opiekunów/sąsiadów dla 120 seniorów w 11 miastach)
  • system wsparcia dla tzw. opiekunów faktycznych (wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu, szkolenia, domowe wizyty instruktażowe, grupa wsparcia, „polityka wytchnieniowa”)
  • struktura wolontariatu opiekuńczego (86 wolontariuszy zaopiekuje się tylomaż seniorami w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu)
  • Regionalne Centrum Informacji Senioralnej i portal z tego rodzaju informacjami.

 

Regionalne Centrum Informacji Senioralnej jest ośrodkiem zbierającym dane dotyczące usług dedykowanych seniorom oraz rodzinom niesamodzielnych seniorów.

 

www.infosenior.rops.torun.pl  

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 października 2018 r.