Aktualności

fot. Tymon Markowski
fot. Tymon Markowski

Fachowa pomoc w opiece długoterminowej

Z myślą o pacjentach wymagających opieki długoterminowej w regionie powstanie wkrótce pięć Centrów Koordynacji Opieki Medycznej – placówek odpowiedzialnych za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, a także za organizację pomocy domowej.

 

Opieka nad osobami potrzebującymi długoterminowego wsparcia medycznego to wyzwanie współczesności. Niedługo  powstaną zupełnie nowe placówki odpowiedzialne za pomoc potrzebującym i ich rodzinom, czyli Domy Dziennej Opieki Medycznej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Funkcjonowaniem Domów Dziennej Opieki Medycznej i opieki domowej zajmą się Centra Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych, po jednym dla każdego z następujących subregionów:

  • subregionu bydgoskiego (miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski),
  • subregionu toruńskiego (miasto Toruń, powiaty: chełmiński, golubsko-dobrzyński, toruński, wąbrzeski),
  • subregionu włocławskiego (miasto Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski)
  • subregionu inowrocławskiego (powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński),
  • subregionu grudziądzko-brodnickiego (miasto Grudziądz, powiaty: brodnicki, grudziądzki).

 

Ich cel to świadczenie usług dla osób niesamodzielnych, z jednej strony poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, z drugiej poprzez świadczenie usług domowej opieki medycznej w postaci usług pielęgnacyjnych w domu dla osób wymagających opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Chodzi przede wszystkim o umożliwienie osobom chorym i niesamodzielnym kontaktu ze środowiskiem lokalnym, bez izolacji od rodziny oraz zagwarantowanie warunków życia jak najbardziej zbliżonych do domowych.

 

Działające pod skrzydłami centrów Dzienne Domy Opieki Medycznej będą instytucjami dedykowanymi pacjentom bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej. Domy będą prowadzone przez wyspecjalizowane placówki medyczne. Każdy z nich obejmie opieką od 15 do 25 pacjentów jednocześnie.

 

Centra Koordynacji i Dzienne Domy Opieki Medycznej powstaną dzięki marszałkowskiemu wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Trwa procedura konkursowa, która wyłoni realizatorów tego rodzaju projektów. Złożone wnioski dofinansowanie zakładają utworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej między innymi w Bydgoszczy, Tucholi, Świeciu, Toruniu, Chełmnie, Włocławku oraz Powałkowicach (powiat radziejowski).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 października 2018 r.