Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

RPO: wsparcie na turystykę i szkolnictwo zawodowe

Ruszył konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczący rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie. Z kolei od 30 października placówki prowadzące kształcenie zawodowe oraz pracodawcy w porozumieniu z taką placówką mogą składać wnioski o dofinansowanie staży i praktyk zawodowych.

 

Z pierwszego konkursu skorzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Uzyskane środki będą mogły przeznaczyć na infrastrukturę rekreacyjną lub bazę noclegowa z uwzględnieniem wykorzystania i rozwoju lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych.

 

Konkurs będzie przebiegać dwuetapowo: samorząd województwa najpierw wybierze instytucję otoczenia biznesu, która dotrze ze wsparciem grantowym do firm – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota grantu dla jednego przedsiębiorstwa to 500 tys. zł, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 6 mln złotych. Wsparcie trafi do instytucji znajdujących się na obszarach o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej, w powiatach o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka oraz na obszarach chronionych. Konkurs trwa do 5 listopada. Więcej informacji na stronie mojregion.eu.

 

Edukacja zawodowa

Dzięki wsparciu z naszego RPO uczniowie szkół o profilu zawodowym uzyskają możliwość pozyskania niezbędnych kwalifikacji na rynku pracy. Będzie to możliwe poprzez organizację stażu i praktyk realizowanych w porozumieniu pomiędzy pracodawcą a placówką szkolnictwa zawodowego. W organizacji praktyk i stażu będą także uczestniczyć samorządy lokalne, przedsiębiorstwa z regionu, organizacje biznesowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

 

Wśród priorytetów naszego RPO umieściliśmy innowacyjną edukację oraz innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na współpracę szkół z otoczeniem biznesu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Każdy praktykant i stażysta będzie doskonalił swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanego specjalisty, którego wynagrodzenie również podlega dofinansowaniu. Szczególny nacisk na praktyczny aspekt nauki zawodu. Minimalna długość praktyki lub stażu to 150 godzin, maksymalna zależy od ramowego programu nauczania danej placówki. Przy zajęciach trwających 150 godzin uczeń może liczyć na stypendium wynoszące 1500 zł. Konkurs trwa do 13 listopada, a całkowita pula środków przewidzianych na dofinansowania to 12,3 mln złotych. Więcej o konkursie na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 października 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018 r.