Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

Usługi społeczne na miarę

W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym są fundusze na rozbudowę infrastruktury i rozwój usług społecznych służących osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają stałej opieki. W 2018 roku środki trafiły między innymi na tworzenie i rozbudowę zakładów opiekuńczo-leczniczych, wsparcie dla niesamodzielnych seniorów oraz granty na organizację opieki domowej. W planach jest także utworzenie ośrodków koordynujących tego rodzaju usługi.

 

– Opieka nad osobami potrzebującymi długoterminowej opieki i wsparcia medycznego to wyzwanie współczesności. Chcemy, by usługi społeczne w naszym regionie były świadczone w nowoczesnym standardzie, w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do domowych. Uruchomiliśmy szereg narzędzi, które pozwolą rozwinąć sieć profesjonalnych usług w tym zakresie – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Część realizowanych właśnie projektów dotyczy inwestycji w infrastrukturę. Wsparcie trafia między innymi na rozbudowę i modernizację zakładów opiekuńczo-leczniczych – placówek udzielających całodobowych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego, jednak wciąż potrzebują stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Dzięki wsparciu z RPO nowe pawilony zakładów opiekuńczo-leczniczych powstaną w Browinie w gminie Chełmża oraz Tucholi. Nowe ZOL-e będą też działać przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Popiełuszki we Włocławku oraz budynku szpitala w Strzelnie (więcej).

 

Z myślą o pacjentach wymagających opieki długoterminowej w regionie powstanie wkrótce pięć Centrów Koordynacji Opieki Medycznej – placówek odpowiedzialnych za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, czyli instytucji dedykowanych pacjentom bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki. Centra będą też zajmować się organizacją opieki domowej (więcej).

 

W planach jest także utworzenie Centrum Wsparcia Informacyjnego i Koordynacyjnego w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – list intencyjny w sprawie powołania takiej placówki podpisano 13 września. Bliscy osób chorych i niesamodzielnych seniorów otrzymają w centrum wsparcie psychologiczne i pomoc prawną, uzyskają też informację o przysługujących im świadczeniach oraz działających regionie wyspecjalizowanych instytucjach pomocowych i opiekuńczych. Placówka pomoże rodzinom, które opiekują się chorymi w domach w uzyskaniu praktycznej wiedzy na temat technik pielęgnacji i rehabilitacji oraz podstawowej obsługi sprzętu medycznego, będzie też prowadzić wypożyczalnię sprzętu (więcej).

 

Wsparcie na organizację opieki domowej dostępne jest także w formie grantów w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Chodzi między innymi o tworzenie klubów samopomocy świadczących usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych. O środki mogą wnioskować między innymi organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy i instytucje, które skierują pomoc bezpośrednio do członków lokalnych społeczności. Konkursy o wsparcie tego typu projektów ogłaszają lokalne grupy działania (więcej).

 

Pomoc w organizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi przewidują również projekty realizowane z myślą seniorach. Opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej to elementy wojewódzkiego pilotażowego program opieki senioralnej, realizowanego wspólnie przez kujawsko-pomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (więcej). Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego trafiło też między innymi na utworzenie 41 dziennych domów pobytu (więcej) oraz 10 centrów usług środowiskowych, których rolą jest pomoc w organizacji wsparcia opiekuńczego (więcej).

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 stycznia 2019 r.