Aktualności

Prace renowacyjne w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej (powiat bydgoski), fot. Tymon Markowski
Prace renowacyjne w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej (powiat bydgoski), fot. Tymon Markowski

Program ochrony zabytków: mamy się czym pochwalić

Od remontów konserwatorskich po restaurację dzieł sztuki – od ponad 10 lat realizujemy marszałkowski program wspierania prac w kujawsko-pomorskich zabytkach. Tylko w 2018 roku przyznaliśmy środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości blisko 10 milionów złotych, które trafiły na realizację 215 przedsięwzięć.

 

Wsparcie na odnawianie zabytków przekazujemy do lat. Chodzi zarówno o remonty dachów, ścian, jak i zadania z zakresu renowacji wnętrz czy konserwacji cennego wyposażenia zabytkowych gmachów. Dziękuję właścicielom i administratorom tych obiektów za współpracę i zaangażowanie. To dzięki nim mamy w regionie setki odrestaurowanych i uchronionych przed zniszczeniem zabytków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W czasie ostatniej dekady na realizację zadań związanych z restauracją i remontami konserwatorskimi w kujawsko-pomorskich zabytkach przeznaczyliśmy blisko 90 milionów złotych. Wsparcie pochodzi z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu województwa. W tym czasie przeprowadzono prawie 1,5 tysiąca prac w prawie 380 zabytkach.  Najwięcej z nich to kościoły, a wśród nich wiele świątyń w niewielkich wsiach. Na liście dotowanych prac nie brakuje też pałaców, zamków i dworów, kamienic i budynków mieszkalnych oraz zabytkowych gmachów szkół, muzeów i innych instytucji (więcej).

 

We wrześniu podsumowaliśmy dekadę realizacji marszałkowskiego programu ochrony zabytków w regionie, wręczając przedstawicielom instytucji zaangażowanych w opiekę nad materialnym dziedzictwem w Kujawsko-Pomorskiem specjalne certyfikaty i podziękowania (więcej). Naszą aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która przyznała naszemu województwu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra. 

 

W 2018 roku kontynuowaliśmy realizację programu, przeznaczając na realizację przedsięwzięć w zabytkach dotacje w wysokości blisko 10 milionów złotych. Środki pochodzące z budżetu województwa  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozwoliły na przeprowadzenie 215 inwestycji. Oprócz remontów, dotyczących na przykład naprawy cieknących dachów w budynkach kościelnych, nie zabrakło też projektów z zakresu renowacji, odnowy i konserwacji fresków i ołtarzy.

 

Wśród przedsięwzięć zrealizowanych w 2018 roku są między innymi:

  • Konserwacja i renowacja ołtarza głównego z kościoła farnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie,
  • Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą podszycia dachu kościoła filialnego pw. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuscie (gmina powiat aleksandrowski),
  • Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji północnej oraz wschodniego skrzydła dziedzińca zamku w miejscowości Zamek Bierzgłowski (powiat toruński),
  • Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej (powiat włocławski),
  • Prace konserwatorsko-restauracyjne przy stolarce okiennej pałacu w Lubostroniu (powiat żniński),
  • Prace konserwatorskie przy emporze muzycznej z kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Kościelcu (powiat inowrocławski),
  • Remont konserwatorski stropów drewnianych w spichlerzu w Kowrozie w gminie Łysomice (powiat toruński),
  • Remont kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące (powiat wąbrzeski).

 

Lista wszystkich projektów

W listopadzie 2018 roku ogłosiliśmy kolejny nabór wniosków o wsparcie finansowe na prace restauratorskie i remonty konserwatorskie w kujawsko-pomorskich zabytkach (więcej). Wyniki poznamy pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku.   

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 stycznia 2019 r.