Aktualności

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Marszałkowska polityka senioralna 2018

Domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, wsparcie psychogeriatryczne, szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym, środki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do osób starszych, a także dedykowany osobom starszym marszałkowski pilotażowy program opiekuńczy – w minionych roku realizowaliśmy wiele przedsięwzięć w tym ważnym segmencie wojewódzkiej polityki społecznej.

– Potrzeby seniorów są różne, tak jak różni są sami seniorzy. Jedni potrzebują inspirującej oferty zajęć, by interesująco spędzać czas na zasłużonej emeryturze. Dla innych ważne są poczucie bezpieczeństwa, pomoc w codziennych sprawach, obecność drugiego człowieka. Uwzględniają to nasze propozycje dla tej grupy wiekowej – te istniejące i te, które przygotowujemy. Dążymy do stworzenia wielopoziomowego spójnego systemu wsparcia, obejmującego wszystkich, którzy tego wymagają, w takiej formule i w takim zakresie, w jakim jest im to niezbędne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Najbardziej spektakularnym, budzącym duże zainteresowanie elementem marszałkowskiego programu pilotażowego jest teleopieka domowa, oparta na tak zwanych bransoletkach życia, czyli noszonych na nadgarstku mobilnych urządzeniach do przywoływania pomocy. Centrum operacyjne odbiera sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Gromadzone przez system dane medyczne o podopiecznych – informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach – mogą być pomocne lekarzom i ratownikom, niosącym im pomoc w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Pierwszym etapem programu objęliśmy 55 starszych osób w całym regionie.

Nowe bransoletki życia, opieka domowa, wolontariat  

Jeszcze w styczniu grupa ta powiększy się o kolejne 155 osób, wyłonionych w wyniku naboru przeprowadzonego jesienią przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Otrzymają nowszy model bransoletek, który umożliwia też kontakt głosowy ze wskazaną osobą, np. członkiem rodziny, za pomocą jednego przycisku.

Przygotowany już duży program teleopiekuńczy uruchomimy wiosną. Zakładamy, że obejmiemy nim praktycznie wszystkich potrzebujących. W partnerstwie z gminami, kierując się kluczem proporcjonalności (w odniesieniu do liczby mieszkańców) rozdysponujemy 3000 bransoletek. To gminy będą odpowiadać za rekrutację, będę też ponosić część kosztów (15 złotych miesięcznie za jednego uczestnika). Jeśli któraś z nich uzna, że potrzeba jej więcej opasek, będzie mogła dokupić kolejne i podłączyć je do naszego systemu. System ten będzie działał w oparciu o nasze własne regionalne centrum operacyjne, utworzone przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną.

Oprócz bransoletek w ramach pilotażu funkcjonują m. in. system dziennej opieki domowej i wolontariat opiekuńczy, a także informacja senioralna z portalem informacyjnym www.inforenior.rops.torun.pl.

Opieka nad niesamodzielnym seniorem

Środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły powstanie nowych form i miejsc opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi. Z 40 domów dziennego pobytu w całym regionie korzysta blisko 2 tysiące osób. Placówki te działają po 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Kluby seniora w Chełmży, Płużnicy, Bydgoszczy, Lubiczu i Inowrocławiu dysponują łącznie 275 miejscami. 700 starszych pań i panów korzysta z oferty niestacjonarnych centrów usług środowiskowych, które powstają przy niektórych domach dziennego pobytu i klubach seniora. Centra świadczą m.in. wsparcie informacyjne, szkolą opiekunów, kierują podopiecznych do odpowiednich instytucji.

Osobny rozdział to pobyty dzienne w tradycyjnych gospodarstwach rolnych połączone z interesującymi, dostosowanymi do zainteresowań i potrzeb podopiecznych, zajęciami. Za tę propozycję odpowiada Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszy z realizowanych przez tę instytucję projektów nazywał się „Zielona opieka”. Nowa edycja, pod nazwą „Opieka w zagrodzie”, ruszy, według założeń, już w lutym.

Kujawsko-pomorskie środowiskowe centrum opieki psychogeriatrycznej w otępieniach obejmuje wsparcie 200 chorych i 300 ich opiekunów w  Bydgoszczy i powiecie sępoleńskim.

Profilaktyka i projektu ngo-sów

Mamy też adresowaną do seniorów ofertę profilaktyczną. Z marszałkowskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym skorzystało w ubiegłym roku ponad tysiąc osób 65 plus leczących się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskrzelowej. Programem zapobiegania upadkom – upadki to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji osób starszych i potencjalne zagrożenie życia – objęliśmy w minionych 12 miesiącach ponad 700 osób.

Samorząd województwa finansuje też budowane i realizowane z myślą o osobach starszych projekty organizacji trzeciego sektora. Na realizację 20 projektów w dziedzinie opieki nad osobami przewlekle chorymi przekazaliśmy ngo-som ćwierć miliona złotych, a na organizację ponad 20 imprez rekreacyjnych, zlotów i zajęć edukacyjnych blisko 100 tysięcy złotych.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

10 stycznia 2019 r.