Sport i Turystyka

Szlak Piastowski

Logotyp - Szlak Piastowski
Logotyp – Szlak Piastowski

Szlak Piastowski to jeden z najstarszych szlaków kulturowych w Polsce. Łączy on najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego oraz pojawieniem się religii chrześcijańskiej na tych ziemiach. Szlak Piastowski biegnie przez dwa województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Składa się z 2 tras (północ-południe, wschód-zachód), krzyżujących się w Gnieźnie, kolebce państwa polskiego. Wszystkie obiekty znajdujące się na Szlaku są tematycznie związane z czasami Piastów.

Szlak Piastowski oferuje mnóstwo atrakcji przez cały rok dla dorosłych i dla dzieci: warsztaty, pokazy, gry i zabawy w rekonstruowanych osadach średniowiecznych, inscenizacje bitew, interaktywne makiety, średniowieczne jarmarki i pochody oraz zwiedzanie z przewodnikiem.

4 września 2012 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki i Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz lepszego wykorzystania  potencjału łączącego oba regiony Szlaku Piastowskiego.

To formalizacja trwającej już od ponad roku współpracy regionów. Wcześniej marszałkowie powołali Radę Programowo-Naukową ds. Szlaku Piastowskiego, której dorobkiem są: propozycja uporządkowania, zgodnie z europejskimi trendami w tej dziedzinie, przestrzeni szlaku i przeprowadzenie audytu turystycznego, będące punktem wyjścia do stworzenia spójnego i konkurencyjnego produktu turystycznego. Rada składa się z przedstawicieli dwóch województw. Pracom Rady patronują marszałkowie obu województw. Rada swoje decyzje podejmuje w drodze konsensusu. W październiku tego roku Polska Organizacja Turystyczna przyznała Szlakowi Piastowskiemu certyfikat najlepszego produktu turystycznego 2012 r.

Strona Internetowa Szlaku Piastowskiego:

www.szlakpiastowski.pl

Media społecznościowe Szlaku Piastowskiego:

https://www.facebook.com/ZwiedzajSzlakPiastowski/

https://www.instagram.com/szlakpiastowskipl

https://www.youtube.com/channel/UCkS-2QGSI0anYBjB_ih97cQ

 • list intencyjny tutaj
 • Skład Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego tutaj
 • audyt I część tutaj
 • audyt II część tutaj
 • propozycja obiektów szlaku piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim tutaj
 • audyt obiektów Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim – listopad 2013 tutaj
 • lista miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego gotowych do wpisania na Szlak Piastowski zgodnie z rekomendacją Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego tutaj
 • lista miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego oczekujących na wpisanie na Szlak Piastowski zgodnie z rekomendacją Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego tutaj
 • system identyfikacji wizualnej
 • Koncepcja strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego tutaj
 • Diagnoza do Koncepcji Strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego tutaj
 • Rekomendacje dla tras tematycznych oraz oferty szlaku Koncepcja strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego tutaj