Turystyka Rowerowa

fot. Jacek Zdrojewski

EuroVelo – międzynarodowe trasy rowerowe w województwie kujawsko-pomorskim

Co raz chętniej spędzamy wolny czas na rowerach. Ich sprzedaż w 2018 i 2019 r. ukształtowała się na poziome 1,1 mln sztuk. Przybywa też tras i ścieżek rowerowych. W Kujawsko-Pomorskiem, wg danych za 2018 r., wybudowano ponad 1000 km ścieżek. W obecnej perspektywie finansowej w ramach projektów europejskich planuje się utworzyć kolejne 268 km. Infrastruktura powstaje najczęściej w miastach, a także na terenach pozamiejskich przy drogach publicznych o znacznym natężeniu ruchu. Oczekujemy, że nowe programy unijne przyniosą możliwość rozwoju tras rowerowych o znaczeniu turystycznym. Dlatego podjęliśmy działania, które wpływają na jakość prowadzenia polityki w zakresie turystyki rowerowej.
Czytaj dalej