Sport - Nagrody

Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, do wniosku o przyznanie w/w nagród należy dołączyć podpisane przez osoby której dane dotyczą zgodę i informację zamieszczone poniższej:

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/358/24 z dnia 15 lutego 2024 r. przyznał nagrody sportowe zawodnikom, trenerom oraz działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe.

Lista osób nagrodzonych znajduje się w załącznikach poniżej.

Kontakt: 504 672 789 lub 571 29 30 30

Przyznane nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/90/23  z dnia 25 stycznia 2023 r. przyznał nagrody sportowe zawodnikom, trenerom oraz działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe.

Lista osób nagrodzonych znajduje się w załącznikach poniżej.

Osobą do kontaktu jest Pani

Patrycja Majchrzak

tel. 571 29 30 30

Nagrodzeni w 2022 r.:

Uchwała Zarządu w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2021 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/263/22 z dnia 1 marca 2022 roku przyznał nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerom oraz innym osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2021 r.

Przyznanie nagród uczestnikom XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 9/333/22 z dnia 9 marca 2022 r. przyznał nagrody uczestnikom XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie

Informacji udziela:
Pani Patrycja Majchrzak
tel. 571 29 30 30

Nagrodzeni w 2021 r.:

Nagrodzeni w 2020 r.:

Nagrodzeni w 2019 r.:

Nagrodzeni w 2018 r.:

Olimpijczycy:

Nagrodzeni w 2017 r.:

Nagrodzeni w 2016 r.: