Konkursy

no_foto-7abff174

Rozstrzygnięcie Konkursu nr 28/2023

Uchwałą Nr 43/2250/23 z dnia 26 października 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”
Czytaj dalej