Turystyka Rowerowa

fot. Jacek Zdrojewski

EuroVelo – międzynarodowe trasy rowerowe w województwie kujawsko-pomorskim

Co raz chętniej spędzamy wolny czas na rowerach. Ich sprzedaż w 2018 i 2019 r. ukształtowała się na poziome 1,1 mln sztuk. Przybywa też tras i ścieżek rowerowych. W Kujawsko-Pomorskiem, wg danych za 2018 r., wybudowano ponad 1000 km ścieżek. W obecnej perspektywie finansowej w ramach projektów europejskich planuje się utworzyć kolejne 268 km. Infrastruktura powstaje najczęściej w miastach, a także na terenach pozamiejskich przy drogach publicznych o znacznym natężeniu ruchu. Oczekujemy, że nowe programy unijne przyniosą możliwość rozwoju tras rowerowych o znaczeniu turystycznym. Dlatego podjęliśmy działania, które wpływają na jakość prowadzenia polityki w zakresie turystyki rowerowej.

 

W drugim półroczu 2019 r. zleciliśmy wykonanie koncepcji wytyczenia przebiegu międzynarodowych tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim. Zadanie było możliwe do zrealizowania dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej, z programu Interreg Europe, w ramach projektu ECO-CICLE – European network for the promotion of cycle tourism in natural areas. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest jednym z partnerów projektu. Oprócz pracowników z marszałkowskiej administracji, do współpracy zaprosiliśmy „zewnętrznych” ekspertów – specjalistów turystyki rowerowej. W ramach audytu wykonawca zweryfikował możliwości przebiegu EuroVelo po ponad 700 kilometrach dostępnych dróg i ścieżek. Były to trasy wskazane przez przedstawicieli samorządów lokalnych, współpracujących ekspertów, partnerów społecznych oraz samodzielnie zidentyfikowane przez wykonawcę audytu. W wyniku podjętych prac zidentyfikowano łącznie około 360 km dróg, po których możliwe jest poprowadzenie tras EuroVelo w województwie. Na niektórych odcinkach jest to tylko jeden przebieg, ale w większości przypadków zidentyfikowano dwa lub więcej wariantów przebiegu trasy. Daje to większą elastyczność w procesie dalszego rozwoju EuroVelo w regionie. Łącznie rekomendowany przebieg tras EuroVelo 2 i EuroVelo 9 w województwie kujawsko-pomorskim, wraz z trasami łącznikowymi (bez odcinków wspólnych z Wiślaną Trasą Rowerowa poza miastem Bydgoszcz) wymagają oznakowania 206 km nowych tras rowerowych oraz wybudowania i remontu dróg rowerowych oraz dróg lokalnych o długości 67 km. W załączeniu znajduje się streszczenie koncepcji przebiegu tras. Oczywiście całe dzieło jest znacznie bardziej rozbudowane, koncepcja obejmuje 100 stron dokumentu WORD, pliki graficzne, pliki shp, gpx.

 

Koncepcja przebiegu tras rowerowych EuroVelo jest jednym z narzędzi do realizacji polityki rozwoju turystyki rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim. Celem opracowania jest dostarczenie administracji publicznej informacji pozwalających na ustalenie optymalnego przebiegu tras EuroVelo w województwie kujawsko-pomorskim oraz ujęcie przedsięwzięcia w planach jednostek samorządów terytorialnych.

 

Auto zdjęcia: Jacek Zdrojewski

 

 

Toruń, maj 2020 r.