Edukacja

Profesor Elżbieta Zawacka, kurierka Armii Krajowej i jedyna kobieta wśród cichociemnych, nagrodzona przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Profesor Elżbieta Zawacka, kurierka Armii Krajowej i jedyna kobieta wśród cichociemnych, nagrodzona przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Znamy wyniki X edycji konkursu „Oni tworzyli naszą historię”!

Kapituła X edycji wojewódzkiego konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” przyznała nagrody i wyróżnienia.

 

Wiemy już, kto tworzył naszą historię w regionie!

 

Kapituła konkursu w składzie:

 • prof. dr hab. Wojciech Polak – Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu – Przewodniczący Kapituły Konkursu
 • Danuta Brzózka-Ciechanowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu
 • Kamila Łajczak – główny specjalista w Biurze Realizacji Projektów Edukacyjnych w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Ewa Ignaszak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu
 • dr Teresa Maresz – adiunkt Zakładu Dydaktyki Historii i Edukacji Europejskiej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Anna Mikulska – przedstawiciel Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu
 • Izabella Milewska-Warta – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 • Monika Sanocka – podinspektor w Biurze Realizacji Projektów Edukacyjnych w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Elżbieta Skerska – przedstawiciel Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu
 • Maria Sztandarska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

spośród 33 nadesłanych prac (11 w kategorii VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych; 22 w kategorii liceów, techników i szkół branżowych) przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

1) W kategorii VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych:

 • I miejsce – Monika Lisiecka – praca „O wydarzeniach, czyli wspomnienia mojej babci Teresy z okresu wojny i okupacji (1939-1945)”, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni, opiekun Marcin Lisiecki – nagroda rzeczowa o wartości do 1 500 zł brutto;
 • II miejsce – Kaja Pantkowska – praca „Zawsze w naszej pamięci – historia Franciszka Pantkowskiego”, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie, opiekun Joanna Bociek – nagroda rzeczowa o wartości do 1 000 zł brutto;
 • III miejsce – Julia Kruszka – praca „On stworzył naszą historię – Pawel Cyms”, uczennica Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, opiekun Katarzyna Sopolińska, nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł brutto.

 

2) W kategorii liceów, techników i szkół branżowych:

 • I miejsce – Matylda Rumińska – praca „Z Murmańska do Dywizjonu 300 – wojenna tułaczka sierżanta Jerzego Jaworskiego”, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, opiekun Joanna Marta Lewandowska – nagroda rzeczowa o wartości do 1 500 zł brutto;
 • II miejsce – Anna Wiśniewska – praca „Gen patriotyczny i społeczny w mojej rodzinie”, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, opiekun Grzegorz Banaś – nagroda rzeczowa o wartości do 1 000 z brutto;
 • III miejsce – Anna Borowicz – praca „Antoś jest taki odważny, oni go przecież zabiją”, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, opiekun Zofia Wojtalik – nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł brutto.

 

Ponadto Kapituła przyznała następujące wyróżnienia:

 

1) W kategorii VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych:

 • Klaudia Forembska – praca „Dama żelazna – Halina z Chełmickich Jaroszewiczowa”, uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem, opiekun Aleksandra Budzińska;
 • Julia Zawacka – praca „Tradycja przez wieki – album rodzinny”, uczennica Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Łasinie, opiekun Aleksandra Jankowska.

 

2) W kategorii liceów, techników i szkół branżowych:

 • Róża Paluch – praca „Henryk Miśkiewicz – świadek dwóch totalitaryzmów”, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, opiekun Grzegorz Banaś;
 • Bartłomiej Szeląg – praca „Bolesław Lenart, mój pradziadek”, uczeń III Liceum Ogólnokształcące im. S.B. Lindego w Toruniu, opiekun Kamilla Piątkowska;
 • Olga Aksamit – praca „Sierżant Franciszek Aksamit”, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, opiekun Szymon Wiśniewski;
 • Dominika Gutowska – praca „Wspomnienia obozowe Teresy Kamińskiej”, uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy, opiekun Radosław Stawski;
 • Natalia Wrońska – praca „Jedna decyzja, która mogła zmienić wszystko”, uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy, opiekun Radosław Stawski;
 • Macy Paradowska – praca „Zamek, w którym nie zawsze było jak w bajce – obóz zniemczenia w Jabłonowie”, uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy, opiekun Radosław Stawski;
 • Natalia Wiśniewska – praca „O Dymiących Polach pod Brodnicą”, uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy, opiekun Radosław Stawski;
 • Gabriela Kolasińska – praca „O moim pradziadku – żołnierzu tułaczu: pamiętnik Wojciecha Kolasińskiego”, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie, opiekun Joanna Frajtag.

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone wyróżnienia i nagrody, odbędzie się 19 marca 2018 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.

 

Zapraszamy do udziału i po odbiór nagród oraz dyplomów!