Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Seminarium  „Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży w funkcjonowaniu społecznym”, jakie odbyło się  24 października 2018 roku w Kujawsko- Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

 

O przyczynach zachowań suicydalnych oraz działaniach wspomagających prawidłowy rozwój ucznia rozmawiały z uczestnikami szkolenia   Małgorzata Jabłońska z Towarzystwa Autyzmu w Toruniu oraz lek. med. Agnieszka Pardo z Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu. Pedagodzy i wychowawcy usłyszeli m.in. o czynnikach ryzyka wśród nastoletnich samobójców, motywach zachowań samobójczych oraz formach pomocy.

 

Wśród przyczyn zachowań autodestruktywnych dominują depresyjność, zaburzenia psychiczne, problemy rodzinne, niedawna strata ważnej relacji lub celu w życiu, nadużywanie środków psychoaktywnych, hejt. Małgorzata Jabłońska zwróciła także uwagę słuchaczy na  cechy osobowościowe, jak brak umiejętności rozwiązywania problemów przez młodych ludzi, impulsywność czy gniew. Naśladownictwo, wieczne ocenianie, często o negatywnym zabarwieniu, wygórowane oczekiwania rodziców nie sprzyjają pozytywnej samoocenie i  źle wpływają na system wartości, jaki buduje sobie uczeń.

 

Jak rozpoznać objawy depresji u młodych ludzi, opowiedziała Agnieszka Pardo. Nie tylko przedłużający się smutek może być sygnałem dla rodzica lub nauczyciela, ale również inne objawy, które przypominają często te towarzyszące innym chorobom lub typowym zachowaniom nastolatków- np. drażliwość, nadaktywność, bunt, długie spanie, brak energii. Wczesne zauważenie niepokojących symptomów i wizyta u lekarza psychiatry może zapobiec nieszczęściu.

 

Obydwie prelegentki podkreśliły, że w edukacji i wychowaniu najważniejszy jest czas poświęcony dzieciom i młodzieży, obserwacja i wsparcie ich w rozwoju, kształtowanie kompetencji emocjonalno- społecznych. W pracy nauczyciela istotne znaczenie mają adekwatne działania profilaktyczne oraz odpowiednie stosowanie procedur w sytuacjach zagrożenia.

 

Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku