Edukacja

Logo Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego „Województwo kujawsko-pomorskie w kolorze”

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym „Województwo kujawsko – pomorskie w kolorze”

Cele konkursu:

 • Uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody i architektury województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Rozbudzanie zamiłowań artystycznych, zdolności plastycznych oraz poczucia estetyki.
 • Wzbogacanie warsztatu młodego twórcy w różnorodne techniki plastyczne, rozwijanie i doskonalenie sprawności manualnych.
 • Możliwość odniesienia sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla:
  • uczniów klas I-III szkół podstawowych
  • uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
  • VII-VIII SP i kl. III gimnazjum
 2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną przedstawiającej uroki przyrody i architektury województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Prace powinny zawierać dane: imię, nazwisko, klasę, wiek autora, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna, adres dziecka i szkoły.
 4. Format pracy A-4 lub A-3.
 5. Do prac należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33.
 6. Prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatorów.
 7. Informacje o osobach nagrodzonych zamieszczone będą na stronie internetowej naszej szkoły 26.11.2018: www.zs33.bydgoszcz.pl
 8. Pokonkursowa wystawa prac zorganizowana zostanie w holu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

 

Kryteria oceny pracy:

Prace ocenione będą w podanych wyżej trzech grupach wiekowych.

Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, zgodność z tematem i estetyka wykonanej pracy.

Prace należy dostarczyć lub przesłać w terminie 7.11.2018 r. do sekretariatu ZS nr 33 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4.

 

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

 

Organizatorzy: B. Wysińska, S. Kamieńska, P. Wysiński – nauczyciele Zespołu Szkół nr 33