Edukacja

Logotyp Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Zaproszenie na konferencję

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy

 serdecznie zapraszają na :

 

XI Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową

dla nauczycieli szkolnictwa szpitalnego i sanatoryjnego z terenu całej Polski oraz nauczycieli szkolnictwa masowego z regionu województwa kujawsko-pomorskiego

 

na temat: „Depresja oraz zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – kiedy życie staje się zbyt trudnym wyzwaniem…”.

 

Termin konferencji: 20 października 2018 roku

 

Program konferencji:

9.30 – 9.45                      Rejestracja uczestników

 

9.45 – 10.00                   Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

 

10.00 – 10.15                Rozdanie nagród laureatom międzyszkolnego konkursu: „Z KART HISTORII NIEPODLEGŁEJ POLSKI”

 

10.15 – 11.15                 Zaburzenia lękowe i somatyzacyjne – wyzwania terapeutyczne i pedagogicznelek. med. Anna Walczak – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarz pediatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta rodzinny w nurcie systemowym, Koordynator Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.

 

11.20 – 12.20                 Jak pracować z uczniem z zaburzeniami lękowym na terenie szkoły – wskazówki praktyczne dla nauczyciela
dr n. med. mgr psych. Witold Pawliczuk – asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

12.20 – 12.50                 Przerwa kawowa

 

12.50 – 13.50                 Funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne dzieci i młodzieży z depresjądr Konrad Ambroziak –  doktor  nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, terapeuta motywujący.  Autor książki Depresja nastolatków oraz wielu artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej i zagadnień etyki. Obecnie pracuje z młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami osobowości.

 

13.55 – 14.55                Uczeń z objawami depresji i zaniżoną samooceną – wskazówki praktyczne dla nauczyciela dr Witold Pawliczuk – asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

 

  Miejsce i adres konferencji: Aula konferencyjna Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Szymanowskiego 3,
   85-074 Bydgoszcz (istnieje możliwość skorzystania z podziemnego parkingu biblioteki).

 

  Udział w konferencji jest bezpłatny, każdy uczestnik  otrzyma certyfikat. Podczas trwania konferencji dla gości, prelegentów
  i uczestników dostępny będzie bar kawowy.

 

  Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać drogą elektroniczną pod adresem:    

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqqvlmrc7wBzK5rW2y6ZI4b16Qgpbx3BIOpxevLbq9RKx9zQ/viewform

 

  Wszelkie Informacje dotyczące konferencji do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy  

  www.zs33.bydgoszcz.pl w plikach do pobrania lub pod numerem telefonu: 52/345 28 17.

  Koszt dojazdu pokrywa uczestnik.

 

Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).