Edukacja

Logotyp K PCEN we Włocławku

Narodowe Czytanie

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza na wspólne czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej 8 września br. w godz.10.00-14.00.

 

Uczestnicy wydarzenia realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie będą mieli okazję skorzystać z wielu przygotowanych przez nas na ten dzień atrakcji.

 

W programie:

 

-wspólnie czytamy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego;

 

-znakowanie pamiątkową pieczęcią egzemplarzy „Przedwiośnia”– wszyscy, którzy w tym dniu przyniosą do biblioteki egzemplarz książki, będą mieli możliwość oznakowania swojego tomu pieczęcią „Narodowe Czytanie 2018”;

 

-egzemplarze „Przedwiośnia”  dla pierwszych dziesięciu osób;

 

-„Szklane domy” – wystawa prac plastycznych dzieci z włocławskich przedszkoli;

 

-„Co wiem o ..?” – premiera filmu prezentującego interpretację pojęć przez dzieci przedszkolne: szklane domy, niepodległość, ojczyzna, patriota, Polska;

 

-chodnikowe mozaiki – tworzenie tematycznych rysunków kredą;

 

-literacki quiz wiedzy o „Przedwiośniu”;

 

-ekspozycja tekstów Antologii Niepodległości ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej KPCEN we Włocławku -grochówka wojskowa;

 

-pamiątkowa kartka dla uczestników wydarzenia.

 

Aneta Gabryelczyk

Kierownik Pracowni Informacji i Promocji Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

PlakatProgram