Edukacja

Logotyp BP w Toruniu

Zajęcia dla nauczycieli języków obcych w Toruniu

3 października 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyły się kolejne zajęcia dla nauczycieli języków obcych organizowane wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Oxford University Press.

 

Warsztaty Read On – Read Your Way to Better English poświęcone były projektowi  czytelniczemu wspierającemu czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci w wieku 10-13 lat.

 

Projekt READ ON został przygotowany przez Oxford University Press z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących wśród dzieci czytelnictwo już od najwcześniejszych lat. Skierowany jest do dzieci w wieku 10-13 lat uczących się języka angielskiego w szkole podstawowej lub w niepublicznej szkole językowej. Będzie realizowany w roku szkolnym 2016/17 pod patronatem Stowarzyszenia PASE, British Council, British Alumni Society, czasopisma Języki Obce w Szkole, portalu Lubimy Czytać, fundacji REJ oraz czasopisma The TEACHER. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej do wieku tematyce i na takim poziomie trudności, który jest dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka.
Zajęcia z nauczycielami poprowadził Grzegorz Fidala Senior ELT Consultant Oxford University Press.

 

Więcej informacji o projekcie: www.oup.com/elt/readon-poland

  http://www.bptorun.edu.pl/

 

Opracowanie i zdjęcie Małgorzata Borcz

 

 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Pan Grzegorz Fidala