Edukacja

Logotyp Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

IX Ogólnopolska Konferencja w Bydgoszczy

1 października 2016 r. w auli konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Tegoroczne spotkanie dotyczyło: „Różnych sposobów radzenia sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Pan Mikołaj Bogdanowicz  – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Wszystkich uczestników konferencji powitała Pani Izabela Maciejewska dyrektor ZS Nr 33 w Bydgoszczy, a w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty głos zabrała Pani Anna Borysiak – starszy wizytator, pracownik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. 

 

Tegoroczna konferencja zgromadziła liczne grono słuchaczy, aż 228 osób.
W sobotnim spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, lekarze i studenci z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas także dyrektorzy i nauczyciele szkół szpitalnych i sanatoryjnych z całej Polski m.in. z Poznania, Łodzi, Krakowa, Olsztyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Zaboru.

 

Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali prelegentów, którzy poruszali tematy bardzo ważne dla współczesnej szkoły, dotyczące radzenia sobie z trudnymi zachowaniami  uczniów, w tym również zachowaniami agresywnymi.

 

Pani Joanna Węgrzynowska – psycholog i socjoterapeutka, współautorka „Programu przeciwdziałania przemocy – STOP” i  „Bezpieczne Dzieciaki” rozwinęła temat: „Zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole”. Zwróciła uwagę na zasięg tego zjawiska, scharakteryzowała zachowania dzieci, które doświadczyły przemocy rówieśniczej oraz wskazała różne możliwości zadziałania  i wsparcia ofiar.

 

Pani Agnieszka Misiak – psycholog, specjalista z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej dzieci i młodzieży oraz z zakresu umiejętności komunikacyjnych, poruszyła temat: „Dogadana klasa – jak nauczyciel może wspierać proces grupowy, aby redukować napięcie i zachowania agresywne?”, zapoznając uczestników konferencji z nowym spojrzeniem na kontrakt klasowy oraz wskazała narzędzia pracy ułatwiające budowanie relacji w zespole klasowym.

 

Pan Jakub Rychter – psycholog i psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, przybliżył temat: „Współpraca z dysfunkcyjną rodziną ucznia”. Prelegent podkreślił wagę wszechstronnej diagnozy  rodziny, zdefiniował jej dysfunkcyjność w różnych cyklach życia, omówił  funkcjonowanie rodziny z problemem specyficznym, a także wskazał zasady i sposoby udzielania pomocy dzieciom z rodziny dysfunkcyjnej.

 

Pani Marta Witkowska – psycholog i psychoterapeuta, prowadząca psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych,  w wystąpieniu na temat: „Zachowania problemowe jako reakcja dziecka na chorobę. Jak je rozpoznawać i reagować na nie w rzeczywistości szkolnej?”, przedstawiła problemy dzieci przewlekle chorych funkcjonujących w szkole, omówiła mechanizmy warunkujące ich zachowania oraz wskazała konkretne propozycje właściwych reakcji nauczyciela na zachowania problemowe.

 

Miłym akcentem podczas trwania konferencji był występ Zespołu Orkiestromania z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy. Ciekawa interpretacja popularnych utworów muzycznych zachwyciła wszystkich uczestników spotkania.

 

W trakcie konferencji można było także podziwiać konkursowe prace plastyczne uczniów szkoły szpitalnej, wykonane na temat: „Wspomnienia wakacyjne”. 

 

http://www.zs33.bydgoszcz.pl

 

Opracowanie tekstu: Maria Górska

 

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Nauczyciele ZS Nr 33 Bydgoszcz Organizatorzy konferencji Pan Jakub Rychter-prelegentPani Agnieszka Misiak-prelegent Pani Anna Borysiak - starszy wizytator i pracownik Wydziału Nadzoru PedagogicznegoPani Joanna Węgrzynowska-prelegentPani Marta Witkowska-prelegent Powitanie uczestników konferencji przez Dyrektor ZS Nr 33 Panią Izabelę Maciejewską Rejestracja  uczestników Uczestnicy konferencji Uczniowie z OSW Nr 3 BydgoszczWystęp zespołu Orkietromania z  OSW Nr 3 Bydgoszcz kronika szkolna-fot.Tymon Markowski-UMprowadząca konferencję p. Katarzyna Niedzwiec-fot. Tymon Markowski-UMuczestnicy konferencji, fot. Tymon Markowski-UMuczestnicy konferencji, fot. Tymon Markowski-UMuczestnicy konferencji, fot. Tymon Markowski-UMuczestnicy konferencji, fot. Tymon Markowski-UM