Edukacja

Od lewej R. Preus, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy, B. Derkowska-Kostkowska, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy, M. Iwiński, Plastyk Miasta, K. Karpińska, przewodnicząca Zespołu do spraw Promocji KPCEN w Bydgoszczy.
Od lewej R. Preus, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy, B. Derkowska-Kostkowska, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy, M. Iwiński, Plastyk Miasta, K. Karpińska, przewodnicząca Zespołu do spraw Promocji KPCEN w Bydgoszczy.

Zabytkowy budynek KPCEN w Bydgoszczy wkrótce z latarnią i zegarem

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy podjęło decyzję o częściowym przywróceniu dawnego wyglądu zabytkowego obiektu klasycystycznego znajdującego się przy ulicy Jagiellońskiej 9, w którym mieści się jego siedziba, do postaci ujętej w projekcie z 1863 roku.

 

Prace mają obejmować zakupienie i montaż zgodnie ze wspomnianymi historycznymi projektami:

  • zegara ściennego nad gzymsem koronującym elewacji frontowej
  • latarni przy wejściu do budynku.

Miło nam poinformować, że na podjęcie tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy zgodę Sławomira Marcysiaka, Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Ponadto 28 stycznia 2021 roku zebrał się zespół w składzie:

  • Marek Iwiński, Plastyk Miasta
  • Bogna Derkowska-Kostkowska, historyk sztuki, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
  • Krystyna Karpińska, nauczyciel konsultant, przewodnicząca Zespołu do spraw promocji KPCEN w Bydgoszczy
  • Robert Preus, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Podczas prac zespołu analizowano nadesłane z całej Polski projekty producentów latarń i zegarów miejskich fasadowych. Określono wymagania i rozmawiano o szczegółach przedsięwzięcia.

Wszyscy byli zgodni, że obiekt, który zapisał się trwale na historycznych kartach Bydgoszczy, zasługuje na szczególną oprawę wzbogacającą jego wizerunek architektoniczny.

O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.

 

Opis do zdjęcia:

Od lewej R. Preus, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy, B. Derkowska-Kostkowska, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy, M. Iwiński, Plastyk Miasta, K. Karpińska, przewodnicząca Zespołu do spraw Promocji KPCEN w Bydgoszczy.

 

Oprac. R. Preus
Foto P. Szczupak