Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

XVII Wojewódzki Konkurs Historyczny Zabytki naszego regionu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zostało partnerem XVII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Zabytki naszego regionu organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży historią i zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachęcenie do poznawania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Ma także służyć rozwijaniu umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury i od osób będących uczestnikami/świadkami historii.

 

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem Ze szkolnej ławy. Historia, pamiątki, wspomnienia, które jest pretekstem do przygotowania pracy dotyczącej szkoły.

 

Dla laureatów organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe, a trzy najlepsze prace będą opublikowane.

 

 

Oprac. A. Rupińska