Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

XXVI Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych

19 listopada 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy miało miejsce podsumowanie tegorocznego konkursu gazetek szkolnych. XXVI Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

Włodzimierz Złotnicki kierownik Referatu Strategii i Jakości Edukacji  Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta  Bydgoszcz,

Daniela Krzyżelewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,

Marlena Richert inspektor Referatu Strategii i Jakości Edukacji  Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta  Bydgoszczy.

           

Gospodarzem uroczystości był Robert Preus dyrektor  Kujawsko-Pomorskiego  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Powitano także  jury konkursu. Uczniowskie gazetki oceniali:

Małgorzata Acalska – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy, doradca metodyczny szkół podstawowych i gimnazjów w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,

Małgorzata Kalinowska z Muzeum Oświaty – PBW im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Krystyna Karpińska – kierownik Pracowni Informacji i Promocji w KPCEN w Bydgoszczy, ilustratorka książek,

Danuta Michałowska – nauczycielka plastyki w Zespole Szkół  nr 24 w Bydgoszczy, artysta plastyk,

Anna Nakielska-Kowalska – nauczycielka języka polskiego w VI LO w Bydgoszczy, doradca metodyczny szkół ponadgimnazjalnych w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,

Iwona Rostankowska – nauczyciel konsultant w KPCEN w Bydgoszczy

Anna Rupińska – redaktor czasopisma „UczMy” – przewodnicząca.

 

Podczas uroczystości głos zabrał Robert Preus dyrektor KPCEN w Bydgoszczy. Mówił o wielkiej wadze słowa pisanego. W ciepłych słowach wypowiedział się o uczniach redagujących szkolne pisemka oraz nauczycielach – opiekunach szkolnych redakcji. Zachęcał do dalszej pracy i życzył, by przynosiła ona dużo satysfakcji.

 

Następnie organizatorka konkursu Anna Rupińska pochwaliła młodych redaktorów i ich opiekunów za ogromną pasję, która pomaga w tworzeniu coraz lepszych gazetek.

 

Najważniejszym punktem uroczystości było rozdanie dyplomów i nagród laureatom.

 

W bieżącym roku nagrodzono aż 13 redakcji szkolnych. Gazetki szkół bydgoskich otrzymały nagrody finansowe przyznane przez Prezydenta Bydgoszczy, zaś redakcje szkół z regionu nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz piękne albumy ufundowane Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Laureaci XXVI Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych

  • w kategorii: bydgoskie szkoły podstawowe, oddziały I – III

I  miejsce – „Iskierki” – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

II miejsce – „Szkolne Igraszki” – Szkoła Podstawowa nr 64 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

  • w kategorii: bydgoskie szkoły podstawowe, oddziały IV – VII

I miejsce –  „Flesz Czwórki” – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

II miejsce – „Szkolny Donosiciel” – Zespół Szkół w Lotyniu

III miejsce – „Strzał w Dziesiątkę” – Szkoła Podstawowa  nr 31 z Oddziałami Sportowymi i  Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

III miejsce -„Nudy z Budy” – Szkoła Podstawowa nr 19 w Bydgoszczy

IV miejsce – „Byle do dzwonka” – Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w  Bydgoszczy

  • w kategorii: bydgoskie szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne

I miejsce – „Libelciak” Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni

II „Plotka OdŚRODKA” – Szkoła Podstawowa nr 51 Specjalna, oddziały Gimnazjum nr 41 Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy

III  miejsce – „Głos 20-stki” – Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, oddziały Gimnazjum nr 20 w Bydgoszczy

  • w kategorii: bydgoskie szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce –  „Wzrok Ludu” – I Liceum Ogólnokształcące w Żninie

II miejsce – „Fabryka Słowa” – Zespół  Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

III  miejsce – „Nowiny Szkolne” – Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.

 

W drugiej części uroczystości dobrą praktyką podzielił się ze słuchaczami pan Michał Laskowski opiekun redakcji gazetki „Fabryka Słowa” z Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Było to ciekawe wystąpienie. Pobrzmiewała w nim wspomniana już wyżej pasja oraz chęć dalszej pracy w celu jak najszerszego rozwoju uczniów zrzeszonych w redakcji.

 

Galę zakończył słodki poczęstunek i długie rozmowy organizatorów, gości, nauczycieli, młodych redaktorów. To była kolejne miłe spotkanie osób, które pragną się rozwijać, tworzyć, które umieją słuchać, obserwować i pisać o tym, co jest ważne dla bardzo  młodych ludzi.

 

Opracowała: Anna Rupińska

 

Michał Laskowski Zespół Szkół nr 5 w Bydgoszczy , fot. KPCEN BydgoszczNagrodzone gazetki, fot. KPCEN BydgoszczRobert Preus - dyrektor KPCEN w Bydgoszczy, redakcja Libelciaka, fot. KPCEN BydgoszczWłodzimierz Złotnicki - kierownik Referatu Strategii i Jakości Edukacji Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, redakcja Głosu 20-styki, fot. KPCEN BydgoszczWłodzimierz Złotnicki, redakcja Fabryki Słowa, fot. KPCEN BydgoszczWręczenie nagrody redakcji Szkolne Igraszki , fot. KPCEN Bydgoszczzaproszeni goście, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy, organizatorka konkursu oraz uczestnicy gali , fot. KPCEN Bydgoszcz