Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu

Finał XVII Edycji Międzyszkolnego Konkursu „Moje trofeum leśne”

Międzyszkolny Konkurs „Moje trofeum leśne”, którego organizatorem konkursu było Szkolne Koło PTTK nr 14 przy KPSOSW w Toruniu, przy wsparciu Komisji Ochrony Przyrody PTTK, OM PTTK im. M. Sydowa w Toruniu oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Zieleni UM, w roku obecnym zainteresował bardzo wiele dzieci i młodzieży z Torunia i okolic.

 Jego celem było wykonanie prac przestrzennych z materiałów znalezionych w lesie podczas wycieczek i rajdów krajoznawczo-turystycznych. Jury konkursowe zwracało szczególną uwagę na wykorzystanie wyłącznie materiałów naturalnych oraz pomysłowość autorów.

 

Do konkursu zgłosiło się 25 placówek oświatowych. Spośród 140 nadesłanych prac wyłoniono łącznie 39 laureatów w czterech kategoriach: rodzinnej, szkoły podstawowe kl. I-IV, kl. V-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.

 

W sobotę 10.11.2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu  odbyło się uroczyste podsumowanie XVII Edycji Konkursu. Licznie przybyli goście obejrzeli program artystyczny zaprezentowany przez uczniów KPSOSW oraz zapoznali się z szeroką ofertą edukacyjną naszej placówki. Na wszystkich przybyłych czekała gorąca herbata i słodkie wypieki przygotowane przez uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia.

 

Nagrody w postaci piłek, plecaków, toreb, kasków rowerowych, rakietek i książek ufundował Wydział Ochrony Środowiska i Zieleni UM oraz OM PTTK im. M. Sydowa w Toruniu. Wręczali je przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody PTTK p. Barbara Sitarz oraz przodownik turystyki pieszej, członek Zarządu OM PTTK p. Zdzisław Grabowski. Wśród zaproszonych gości byli również honorowy przodownik turystyki pieszej p. Roman Kowalski oraz przewodniczący Komisji Turystyki Młodzieżowej p. Patryk Staniszewski.

 

 Uczestnictwo w konkursie rozbudza zainteresowania przyrodą i turystyką, kształtuje świadomość ekologiczną oraz doskonali umiejętności prowadzenia obserwacji.

 

Autor tekstu i zdjęć: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu

 

laureaci konkursuLeśniczówka - II miejsce, praca ucznia KPSOSWnagrodzona pracaPraca, która najbardziej zachwyciła p. Dyrektor - I miejsce w kategorii SP kl. IV-VIIIuczestnicy finału XVII edycji konkursu Moje trofeum leśne z zainteresowaniem oglądali pracePlakatTrofeum leśneTrofeum leśneTrofeum leśneTrofeum leśneTrofeum leśneTrofeum leśneTrofeum leśneTrofeum leśneTrofeum leśneTrofeum leśneTrofeum leśneTrofeum leśne