Edukacja

Drużyna zwycięska – I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu
Drużyna zwycięska – I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu

XXV Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w „Medyku” – etap rejonowy

W inowrocławskim „Medyku”, 21 kwietnia 2017 r. odbył się etap rejonowy XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

 Organizatorem spotkania był Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu oraz Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonali Pani dyrektor „Medyka” Urszula Majewska oraz prezes Zarządu Rejonowego PCK w Inowrocławiu Pan dr Robert Drogowski.                 

 Do rywalizacji przystąpili uczniowie z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych z Inowrocławia i okolic. Mieli oni za zadanie przejść przygotowaną trasę, na której rozmieszczone zostały stacje z upozorowanymi przypadkami. Ocenie podlegało zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym, rozpoznanie występujących urazów i udzielenie pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi standardami oraz umiejętność współpracy w zespole. Uczniowie „Medyka” z kierunku technik masażysta pełnili role pozorantów. Sędziami punktowymi na poszczególnych stacjach byli nauczyciele Centrum: mgr Anna Urbaniak, mgr Elżbieta Orzechowska, mgr Anna Dobecka oraz absolwentka szkoły medycznej Marta Cabańska.

 

Celem akcji było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków, poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.

 

Wśród zaprezentowanych drużyn najwięcej punktów zdobył zespół z I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. Kolejne miejsca zajęły drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu – serdecznie gratulujemy.

 

Zwycięska drużyna, będzie reprezentować odział PCK Inowrocław w kolejnym etapie mistrzostw. 

http://www.medykino.com.pl

poczta@medykino.com.pl

 

Autorzy tekstu: Anna Dobecka,  Monika Kwaśniewska-Adryan

Fotografie: Dariusz Antczak

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Pani dyrektor Urszula MajewskaPan dr Robert DrogowskiUczestnicy mistrzostwStacje z upozorowanymi przypadkamiStacje z upozorowanymi przypadkamiStacje z upozorowanymi przypadkamiDrużyna zwycięska -  I Liceum Ogólnokształcące w InowrocławiuDrugie miejsce zajęła drużyna z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w InowrocławiuTrzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu