Edukacja

Licznie przybyli uczestnicy konferencji
Licznie przybyli uczestnicy konferencji

Wdrażanie nowej podstawy programowej

Za nami pierwsza z cyklu konferencji szkoleniowych związanych z wdrażaniem podstawy programowej w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

 

Konferencja odbyła się w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie. Nauczyciele nie zawiedli, w spotkaniu uczestniczyło prawie 200 osób.

 

W pierwszej części konferencji przedstawiono najważniejsze zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.

 

Po spotkaniu ogólnym odbyły się spotkania dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 

 

Aneta Gabryelczyk

nauczyciel konsultant

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

www.cen.org.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Dariusz Jałoszynski -nauczyciel konsultant KPCEN we Włocławku Dyrektor KPCEN Grażyna Troszyńska i dyrektor MZS w Radziejowie  Remigiusz Koźmiński Ewa Olejnik-koordynator spotkania Grażyna Troszyńska Dyrektor KPCENGrażyna Troszyńska Dyrektor KPCEN we Włocławku Irena Kaczmarowska-nauczyciel konsultant KPCEN Katarzyna Zawacka-nauczyciel konsultant KPCEN we Włocławku Licznie przybyli nauczyciele i dyrektorzy podczas konferencji Licznie przybyli uczestnicy konferencji Nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatu radziejowskiego Spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmootów Uczestnicy konferencjiUczestnicy konferencji dla powiatu radzejiejowskiego Uczestnicy konferencji w Radziejowie Uczestnicy spotkania