Edukacja

Uczestnicy konferencji - Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Uczestnicy konferencji – Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

XI Kongres Zarządzania Oświatą zakończył obrady

W dniach 26 – 28 września 2016 r. w Gdańsku odbył się XI Kongres Zarządzania Oświatą. W zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) dorocznym Kongresie wzięło udział  ponad 1.000 osób, wśród których byli pracownicy organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych  oraz osoby związane z  zarządzaniem oświatą na poziomie krajowym i lokalnym. W tym roku nasze województwo reprezentowali: Dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim p. Domicela Kopaczewska wraz z Naczelniczką  Wydziału  Edukacji i Nadzoru p. Beatą Więckowską i główną specjalistką z tego Wydziału p. Ewą Ndozi oraz dyrektorki i dyrektorzy wszystkich szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Tematyka spotkań XI Kongresu była bardzo różnorodna. Dyskusje, warsztaty oraz wykłady odbywały się w sześciu blokach programowych: Nauczanie i uczenie się, Edukacja przedszkolna na Kongresie, Blok programowy Marszałka Województwa Pomorskiego. Pomorska Oświata Samorządowa, Warsztat dyrektora – praktyka, Polityka oświatowa, Wychowanie i relacje w szkole. Organizatorzy przygotowali dla uczestników Kongresu kilka bardzo interesujących  wyjazdów studyjnych. Każdy uczestnik Kongresu wybierał własną indywidualną ścieżkę tematyczną.

 

Podczas dwóch pierwszych dni Kongresu obrady odbywały się w salach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. Ostatniego dnia uczestników Kongresu gościło Europejskie Centrum Solidarności. XI Kongres zakończył się spotkaniem z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej p. Maciejem Kopciem, efektem którego był apel uczestników do Ministra Edukacji Narodowej o wycofanie się z projektu reformy strukturalnej.

 

http://www.oskko.edu.pl/kongres/

 

http://www.oskko.edu.pl/kongres/program.pdf

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)