Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Urząd Miasta Włocławka zapraszają na konferencję pt. Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły, która odbędzie się 4 października 2016 r. o godz. 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek, budynek B.

 

Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski.

 

Celem spotkania jest przedstawienie roli i zadań poszczególnych instytucji wspierających szkołę w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz podkreślenie jego roli w przebiegu kariery zawodowej uczniów.

 

Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego reguluje m.in. Rozporządzenie MEN  z dnia 30 kwietnia 2013 r.   w   sprawie   udzielania   i   organizacji   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,   szkołach   i   placówkach, według którego szkoła ma obowiązek organizacji zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

W czasie konferencji zostaną zaprezentowane dobre praktyki w tym zakresie. Specjaliści z różnych instytucji zaprezentują, jak wspierać proces organizacji  i prowadzenia w szkole doradztwa zawodowego.

 

 

www.cen.org.pl.

 

Aneta Gabryelczyk

nauczyciel konsultant

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).