Edukacja

Logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Wystawa posterowa „Kobiety historią pisane”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zostanie otwarta wystawa zatytułowana „Kobiety historią pisane”. Ekspozycja ma zwrócić szczególną uwagę na bohaterskie nauczycielki, których droga zawodowa wpisała się w dzieje miasta i regionu, a które dotychczas były mało znane lub nieznane szerszemu gronu mieszkańców.

 

Dziewięć plansz przybliża postacie niezwykłych kobiet: Joanny Świetlik, Stanisławy Świetlik, Władysławy Zofii Podgórecznej, Haliny Mokrzyckiej, Olgi Trybuchowskiej, Marii Semeńczuk, Jadwigi Giełwanowskiej, Ireny Gnap i Alfredy Piątek. Wśród nich są cztery nauczycielki tajnego nauczania, z różnych miejscowości naszego województwa. Są przedstawione także sylwetki kobiet z okresu zaborów, które pomimo „wilczego biletu”, pozbawione prawa do nauki, zdołały się wykształcić, zostać nauczycielkami i nauczać młode pokolenie Polaków.

 

Jedna z plansz poświęcona jest Oldze Trybuchowskiej. Opisuje bardzo ciekawą historię nauczycielki, która jako sybiraczka, po amnestii podpisanej przez gen. Władysława Sikorskiego z Józefem Stalinem, wyruszyła do Afryki, gdzie prowadziła nauczanie dla dzieci, a następnie trafiła do Anglii, gdzie założyła szkołę dla dzieci polskich w Manchesterze. Wielokrotnie odwiedzała Bydgoszcz, a pamiątki z czasów jej pracy w Afryce, zostały przekazane do Muzeum Oświaty. Te i inne, równie ciekawe historie kobiet, można poznać z posterów, wystawionych przed budynkiem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marian Rejewskiego w Bydgoszczy.

 

Wystawa została przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy: Joannę Grabowską-Janowiak, Iwonę Gurtowską i Małgorzatę Kalinowską na podstawie zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o kobietach, które swoją działalnością zasłużyły się dla miasta i regionu zapraszamy od dnia 7 marca br. od g. 8.00 do zapoznania się z ekspozycją.

 

Wystawa jest częścią projektu wieloletniego pt. „Poznaj bydgoskich bohaterów”.

 

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021 – 2030.

 

Celem wystawy jest promowanie wśród młodych mieszkańców Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego dokonań lokalnych, mało znanych bohaterek, nauczycielek. Ekspozycja wzbogaca wiedzę o ich działalności i zasługach na niwie oświatowej, a jej celem jest rozwijanie patriotyzmu lokalnego, dumy narodowej Polaków, krzewienie polskości i tradycji narodowych.

 

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 14 marca br. o godz. 14.30.

 

Oprac. Małgorzata Kalinowska, Joanna Guzińska – PBW w Bydgoszczy